m2 m1
 

Hudebně pohybová teorie - Dynamika

 

„Síla hudby.“

Základní pojmy

1. dynamické krajnosti

dynamika_1
(silně)         (středně silně)      (slabě)

2. změny

dynamika_2
crescendo - zesilování     decrescendo - zeslabování

Pozvolnými i nečekanými změnami dynamického průběhu hudby ovlivňujeme a napomáháme průběhu jednotlivých cviků. Učíme tím děti rozpoznat energii, kterou vkládáme do pohybu. Dynamika má výjimečnou úlohu ve stavbě, formě i výrazu pohybu. Do dynamiky řadíme jak odstupňování síly svalové, tak i intenzitu vnitřního prožitku. Výsledkem je reakce aktivní - napětí a reakce pasivní - uvolnění. Svalovou sílu můžeme naráz, nebo pozvolna stupňovat nebo zeslabit.

V souvislosti s dynamikou v praxi spojujeme dechová cvičení, a to zvláště u cvičení plynulých.

Vyjádření dynamiky pohybem znamená pochopení základů výrazového tance (zapojení fantazie).

Příklad

 • Forte - chůze vpřed (po velkém kruhu).
 • Piano - chůze vzad (nebo po obvodu malého kroužku).
 • Crescendo - postupné zvětšování pohybu (např.

Zapojení fantazie - ideomotorické představy

 • Př. Piano - padající listí, sněží, smutek.
 • Forte - vichřice, rozjezd lokomotivy (cresc.).

Rozdílnou dynamiku také můžeme odlišit:

 • změnou útvaru
 • změnou půdorysu
 • střídáním skupin
 • střídáním skupiny a jednotlivce (sólový projev)
 • střídáním pohybu s klidovou pozicí
 • změnou směru pohybu

Ztvárňujeme-li hudbu pohybem, řídí se tedy i pohyb v dynamice podle hudby, a naopak: tvoříme-li hudbu na daný pohyb, je pak nutné, aby hudba vyjádřila a podpořila sílu pohybu a jeho vrchol. To vyžaduje každá doprovodná hudba ke cvičení nebo k tanečnímu projevu, a proto je třeba vést žáky k uvědomělému vnímání hudební dynamiky ihned od začátku výuky hudebně pohybové.

POZOR: Neplést si rychlost hudby (tempo) a sílu hudby (dynamika)!!!


Dynamický oblouk

Periodický (opakující se) princip - zákonitá členitost hudební formy.

DVOJTAKTÍ, ČTYŘTAKTÍ... hudební motiv (věta) - 8 taktů, 16, ...

Dvojtaktí:

 • I. takt (2, 3, 4 dobý) - nabírání sil (příprava) - např. rozběh, výpon, taneční krok.
 • II. takt - vrchol - např. skok, obrat, rovnováha. Např.:
1. II. 1. II.
cval + nůžky valčík + obrat

 

Čtyřtaktí:

 • I. a II. takt - psychické soustředění, příprava, nabírání sil.
 • III.takt - dynamický vrchol, moment maximálního úsilí.
 • IV. takt - zklidnění, dokončení pohybu, příprava na další cyklus.

 

dynamika_4
 

Příklad 3/3 taktu

dynamika_5
 
Kroky rozběh skok výkrokem stoj
Rozběh předskok obrat výskokem podřepem stoj
Poskok cval dálkový skok výpon
Rozběh přemetový poskok přemet stranou stoj

 

Hudební motiv

I. 1. -3. cval P
II. 1. - 3. skok se zanožením L
III. 1. - 3. cval L
IV. 1. - 3. skok se zanožením P
V. 1. - 3. předskok
VI. 1. - 3. skok s půlobratem
VII.
VIII. 1. - 6. předpažením upažit
dynamika_6
 

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1. Rytmická a pohybová teorie v krasobruslení
2. Rytmus
3. Rytmická schopnost
4. Tempo
5. Počítací doba
6. Takt
7. Dynamika
8. Melodie
9. Příklady - Tempo
10. Příklady - Koordinačni cvičeni
11. Příklady - Vedené pohyby paží
12. Příklady - Počítací doba
13. Příklady - Základní taneční kroky
14. Příklady - Skoky, rovnováha a obraty
15. Přiklady - Dynamika
16. Přiklady - Pohybova improvizace
17. Tance
18. Společenské tance
19. Současné tanečni styly

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky