m2 m1
 

Hudebně pohybová teorie - Melodie

 

Celkový průběh pohybu určuje také melodie. Melodická fráze spojuje sled drobných rytmických motivů. Pomáhá tím pohybu, aby se nerozdrobiL do detailů, aby jednotlivé rytmické prvky vázal, např. postupným pohybem trupu, pohybem paží apod.

Pojmy k zapamatování:

 • Tempo
 • Agogika
 • Počítací doba
 • Nota - čtvrťová, půlová, celá, osminová
 • Tečka u noty
 • Takt
 • Taktování
 • Metrum
 • Metrický impuls
 • Dynamika
 • Forte piano
 • Crescendo
 • Decrescendo
 • Dynamický oblouk
 • Dvojtaktí
 • Čtyřtaktí
 • Hudební motiv
 • Melodie

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1. Rytmická a pohybová teorie v krasobruslení
2. Rytmus
3. Rytmická schopnost
4. Tempo
5. Počítací doba
6. Takt
7. Dynamika
8. Melodie
9. Příklady - Tempo
10. Příklady - Koordinačni cvičeni
11. Příklady - Vedené pohyby paží
12. Příklady - Počítací doba
13. Příklady - Základní taneční kroky
14. Příklady - Skoky, rovnováha a obraty
15. Přiklady - Dynamika
16. Přiklady - Pohybova improvizace
17. Tance
18. Společenské tance
19. Současné tanečni styly

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky