m2 m1
 

Hudebně pohybová teorie - Takt

 

Takt = seskupení různých rytmických hodnot do metricky uspořádáno celku

znaceni_taktu
Příklad značení taktu

 

pocet_not
Počítání not

 

notovy_zapis
Počet not v taktu

 

Pro sluchovou orientaci odlišujeme takt přízvukem, pro zrak taktovou čárou. Takty jednoduché, což jsou takty dvoudobé a třídobé, mají vždy jeden přízvuk.

 • dvoudobé: dvoupólový, dvoučtvrteční, dvouosminový
 • třídobé: třípůlový, tříčtvrteční, tříosminový

Takty složené vznikají kombinací taktů jednoduchých. Skládání taktů může být pravidelné, kdy kombinujeme stejné druhy, a nepravidelné, kdy kombinujeme nestejné druhy taktů.

Takty pravidelně složené:

 • čtyřdobé - čtyřčtvrteční, čtyřosminový,
 • šestidobé - šestičtvrteční, šestiosminový.

Takty nepravidelně složené:

 • pětidobé - pětičtvrteční, pětiosminový,
 • sedmidobé - sedmičtvrteční, sedmiosminový

Dvojdobé - chůze

taktovani_2d
Dvojdobé dirigování

 

Třídobé - chůze

 

taktovani_3d
Třídobé dirigování

 

Čtyřdobé - rozvičení na místě

 

taktovani_4d
Čtyřdobé dirigování

 

Je-li taktování (např. lidových písní, jednoduché skladby) snadné, z tohoto označení vyčteme i metrickou organizaci takové skladby.

Metrum

Seskupování počítacích dob.

Základ tvoří dvoudobé metrum (nebo dvojnásobek), čtyřdobé (např. při boleru, u tanga), méně tradiční - třídobé (valčík)

Základním časovým prvkem, který ve skladbě rozlišujeme, je metrum. Tyto nejmenší doby se slučují v krátké úseky nazvané takty. Skládají se z dob těžkých a lehkých, přízvučných a nepřízvučných. Těžká doba vždy bývá první dobou taktu. Pro vykonání rytmického pohybu je důležité cítění těžké doby, proto ho musí žák získávat s prvními základními pohyby, jinak by rytmus pohybu nebyl tak přesný a spolehlivý.

Metrický impuls

Těžká doba (přízvučná), zpravidla na první dobu taktu.

pohybu znázorníme: tlesknutím, výkrokem, přidupnutím; výrazným pohybem zahajujeme cvičení.

POZOR:

Synkopa je rytmický útvar, který vznikne přesunutím pravidelného přízvuku z těžké doby na lehkou

 

Rytmus

 • rytmické dodržování tempa
 • funkční rozvržení skladby, jemuž by měla odpovídat pohybová náplň
 • základnu tvoří řada počítacích dob
 • v širším významu je to časově dynamické členění skladby
 • každý pohyb má svůj rytmus, ať už stálý, nebo proměnlivý. Vztahuje se ke všem sportovním činnostem, i když v různé míře a kvalitě

(Metrum X Takt: Dvoudobé metrum údaj, že pohybová skladba je založena na pravidelném pulsu dvou poč. dob, její metrický průběh udávají skupiny poč. dob o dvou členech, a to bez ohledu na to, jaký takt zvolil skladatel pro její zápis.)


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1. Rytmická a pohybová teorie v krasobruslení
2. Rytmus
3. Rytmická schopnost
4. Tempo
5. Počítací doba
6. Takt
7. Dynamika
8. Melodie
9. Příklady - Tempo
10. Příklady - Koordinačni cvičeni
11. Příklady - Vedené pohyby paží
12. Příklady - Počítací doba
13. Příklady - Základní taneční kroky
14. Příklady - Skoky, rovnováha a obraty
15. Přiklady - Dynamika
16. Přiklady - Pohybova improvizace
17. Tance
18. Společenské tance
19. Současné tanečni styly

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky