m2 m1
 

Tempo

 

Tempo

„Rychlost“, s jakou je skladba hraná, je vlastně vlastnost počítacích dob.

Volba tempa - volíme (pro cvičení) takové členění počítacích dob, které umožňuje ekonomicky realizovat pohybový úkol.

 • hudbě i v pohybu využíváme různých temp a jejich bohatých odstínů. Tempo se přibližně udává italskými tempovými označeními, přesně se udává metronomem. Italské názvosloví rozdělujeme na volné. např. grave = těžce, largo = široce, adagio = pomalu, nebo mírné, např. andante = krokem, allegretto = vesele, moderato = mírně, a rychlé, např. allegro = rychle, presto = spěšně. Hodinový přístroj s kyvadlem a posunovatelným závažím nazýváme metronom. Vynalezl ho vídeňský mechanik Jan Nepomuk Malzel, udává počet základních hodnot za jednu minutu - MM. V poslední době se udává spíše tempové označení z anglického jazyka - BPM - beat per minute.

U pohybu záleží na jeho druhu, na základě kterého volíme správné tempo, jež odpovídá fyziologickému průběhu pohybu a jeho charakteru.

Střední (normální) tempo

 • lidská chůze (72 počítacích dob/min.)
 • asi jako tepová frekvence
 • označení:
 • 60-120 MM (dob/min.)
 • andante, moderato, allegretto

Pomalé tempo

 • pohyby většího rozsahu (klony trupu, vedené pohyby pažemi)
 • označení: 40-60 MM
 • largo, adagio, lento

Rychlé tempo

 • běh, hmity, pohyby krátkého rozsahu
 • označení: 120-200 MM
 • allegro, vivace, presto

Změny tempa

„Zatímco rytmus je v pohybu činitel organizační, který činí pohyb srozumitelným, přehledným a zajímavým, tempo vtiskuje pohybu charakteristický ráz. Rytmus a tempo spolu neoddělitelně souvisí. Rytmus lze realizovat jenom v určité udané míře rychlosti, tj. v určitém tempu. Naopak v určitém tempu lze realizovat jenom zcela konkrétně rytmizovanou řadu zvuků“.

 • náhlé (např. 8 dob střední tempo = 8 kroků chůze, nebo 8 dob rychlé tempo = 16 kroků běh)
 • postupné:
  RITARDANDO = zpomalovat
  ACCELERANDO = zrychlovat

AGOGIKA - pojednává o proměnách tempa.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1. Rytmická a pohybová teorie v krasobruslení
2. Rytmus
3. Rytmická schopnost
4. Tempo
5. Počítací doba
6. Takt
7. Dynamika
8. Melodie
9. Příklady Tempo
10. Koordinačni cvičeni
11. Vedené pohyby paží
12. Počítací doba
13. Příklady - Základní taneční kroky
14. Příklady - Skoky, rovnováha a obraty
15. Přiklady - Dynamika
16. Přiklady - Pohybova improvizace
17. Tance
18. Společenské tance
19. Současné tanečni styly

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky