m2 m1
 

Rytmická a pohybová teorie v krasobruslení

 

Po prostudování tohoto bloku byste měli porozumět základům hudebně pohybové nauky a umět tyto poznatky aplikovat do praxe (tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika). Měli byste si osvojit základní prvky cvičení bez náčiní, taneční kroky, skoky, obraty. Teoreticky i prakticky byste měli znát jednotlivé druhy tanců - lidové, country, moderní tance.

Měli byste mít základní znalosti o rozvoji koordinace, pohybové paměti s využitím hudby, s aplikací rytmické gymnastiky a tanců do školní tělesné výchovy, volnočasových aktivit a kondiční přípravy u sportovců.

  • neposlední řadě vám může sloužit tento materiál jako inspirace pro další rozvoj dovedností".
  • porozumění základům hudebně pohybové nauky a aplikace do praxe (tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika)
  • osvojení si základních prvků cvičení bez náčiní, technika a metodika cvičení bez náčiní, taneční kroky, skoky, obraty

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1. Rytmická a pohybová teorie v krasobruslení
2. Rytmus
3. Rytmická schopnost
4. Tempo
5. Počítací doba
6. Takt
7. Dynamika
8. Melodie
9. Příklady - Tempo
10. Příklady - Koordinačni cvičeni
11. Příklady - Vedené pohyby paží
12. Příklady - Počítací doba
13. Příklady - Základní taneční kroky
14. Příklady - Skoky, rovnováha a obraty
15. Přiklady - Dynamika
16. Přiklady - Pohybova improvizace
17. Tance
18. Společenské tance
19. Současné tanečni styly

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky