m2 m1
 

Pohybový obsah, výraz

 

Jedním z kritérií hodnocení pohybových skladeb v oblasti tělesné výchovy a sportu je pohybový projev, v jehož souvislosti hovoříme o výrazu.

Výraz jako pojem je vyjádřením duševních stavů, citů a nálad. Nejedná se jen o grimasy v obličeji, ale také

o projev celého těla, který je přirozený a etický. Výraz by měl pohybům dodávat půvab, lehkost, dramatičnost a individuální zvláštní charakter.

V našem pojetí pohybové skladby zmiňujeme výraz:

  • přirozený;
  • spontánní;
  • stylizovaný;
  • vědomě řízený.

Výraz přirozený je spontánní projev, bezprostřední jednání, vyjádření citu, nálady a vztahu k dané skutečnosti - tedy v našem případě k vyjádření hudby pohybem. Přirozený výraz nacházíme u dětí.

S přibývajícím věkem pak vznikají určité zábrany, jako stud apod. V dospělém věku je spontánnost potlačována a regulována. Přesto, má-li dospělý člověk možnost v pohybovém obsahu projevit spontánnost a uvolněnost, bývá výsledek takovýchto skladeb velmi překvapivý.

Ve sportovních odvětvích, jako je moderní a sportovní gymnastika, krasobruslení nebo nové gymnastické kolektivní sporty (estetická gymnastika a Teamgym), jsou cvičenci vedeni k tomu, aby se usmívali a projevovali radost. Tak se stává výraz nepřirozeným a předstíraným.

Výraz stylizovaný je chápán jako vyjádření citového vztahu:

  • k prostředí - k cvičencům, divákům;
  • k prostoru - vyjádření tlaku, odporu, prožitku v cítění individuálního prostoru;
  • k tvaru pohybu - vytváření linií a plasticity pohybu, vedení pohybových křivek;
  • k náčiní (rekvizitám) - vyjádření prožitku v manipulaci s náčiním, zručnost suverénnost v ovládání techniky náčiní;
  • k dynamice - vyjádření všech předchozích vztahů, režim svalové práce napětí a uvolnění přechází do estetické oblasti a jsou charakterizovány dynamickými reakcemi podněcovanými hudbou.

K výrazovým prostředkům patří gesta prováděná koncovými částmi těla: prsty, rukou, hlavou, rameny atd. Autor by měl mít neustále na mysli přiměřenost v hledání výrazu a hlavně požadovat takové provedení, které odpovídá technické úrovni interpretů.

Hledání nejoptimálnějšího spojení hudebního doprovodu, pohybového obsahu a adekvátního pohybového výrazu, to je tvůrčí proces provázený pochybnostmi, ale úspěšné provedení je oceněním pro autora i interprety.

V těchto otázkách je nutno přemýšlet o adekvátním hudebním výběru. Názory na zvolení klasické hudby se liší a zřejmě nikdy nebudou ve shodě, protože roli hraje mnoho okolností od těch obecných až po konkrétní.

Hledání nejoptimálnějšího spojení hudebního doprovodu, pohybového obsahu a adekvátního pohybového výrazu, to je tvůrčí proces provázený pochybnostmi, ale úspěšné provedení je oceněním pro autora i interprety.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

 


Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky