m2 m1
 

Osobnost autora

 

Osobnost autora pohybové skladby je základem následujícího tvůrčího procesu. Tvůrce hudebně pohybového útvaru musí mít prvotní nápad, má schopnost zpracovat myšlenku a ztvárnit ji do pohybové kreace.

Autor by se měl vyznačovat těmito vlastnostmi:

  • vnímavostí a citlivostí k okolnímu světu;
  • schopností vybavit si hudbu, pohyb a slovo, nalézt asociace;
  • schopností obcházet obvyklé způsoby přístupů k problému, hledat nové a originální postupy v představách i myšlení;
  • disponovat schopností využít danou informaci jako prostředek vedoucí k vytyčenému cíli.

Jeho schopnosti vnímat všechny stránky předmětu, pozornost, přesnost, všímavost a detailnost či estetická vnímavost jsou stavebními kameny výsledného zpracování původního nápadu. V oblasti paměti je schopen se vracet k nehotovým úkolům a umí reagovat na drobné podněty. Usuzuje a rozmanitě uvažuje o optimálních řešeních a hledá řešení nová. Autor je přístupný abstrakci, je obratný v použití logických a intuitivních postupů.

Musí být improvizačně na vysoké úrovni a odmítat rutinu a konvenci. Měl by se projevovat hravostí, vynalézavostí se smyslem pro humor a nadsázku.

Neméně důležitá je oblast řeči, kde by měl projevit expresivitu, používat velká gesta, proměnlivou dikci a mít bohatý vyjadřovací slovník.

Tvůrčí proces vyžaduje celého člověka a celou jeho osobnost. Nezbytné je neustálé sebevzdělávání, využívání fantazie a invence.

Tradice tvorby pohybových skladeb spadá do druhé poloviny devatenáctého století a studiem historických aspektů roste i osobnost autora a stoupá hodnota jeho tvorby. Prostřednictvím skladby nahlížíme do psychiky autora, který vkládá do tvorby své vnitřní pocity a vztahy k interpretům i celému okolí.

Při prezentaci skladby divákům se setkáváme s různými stupni zaujatosti, od chladnějšího až po projevy hlasitého vyjádření spokojenosti. Při hodnocení soutěžních přehlídek posuzují skladbu rozhodčí, kteří by měli objektivně posuzovat skladbu dle stanovených pravidel. Dochází ke střetu názorových stanovisek jak teoretiků, tak tvůrců. Tříbí se vkus, formují se myšlenky, diskutují se hlediska estetická, obsahová a etická. Rozhodčí by měli být vzděláni v širokém měřítku a nezaostávat na používaných konvencích.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky