m2 m1
 

Kritéria hodnocení skladeb

 

Soutěžní a závodní akce jsou pořádány českými a mezinárodními organizacemi spadajícími pod ISU, stanovují pokyny a vypracovávají kritéria hodnocení.

Podle typu soutěže se hodnocení může lišit.

Posuzování skladeb je pro všechny složitou záležitostí. Hodnocení sice vychází z daných kritérií, ale pro objektivní hodnocení neexistují oficiální koncepce kritiky, stejně jako v tanečním umění nebo v pravidlech sportovních soutěží. Autoři skladeb by měli předem znát požadavky soutěže, způsob posuzování, a tak přispět k vyšší objektivitě rozhodčích. Posuzována je zejména tvůrčí práce autora, originalita námětu, způsob zpracování a přístup k řešení zadaného úkolu.

V soutěžích je úroveň zvládnutí pohybového obsahu hodnocena jak jednotlivcem, tak celou skupinou, v rozpisu objevují určené povinné prvky.

Hodnocení skladby je rozděleno na:

  • obsahovou hodnotu - výběr, použití a přiměřenost pohybových prostředků s ohledem na námět, technickou vyspělost bruslařů.
  • technickou hodnotu - úroveň techniky pohybu, uvědomělé vedení a rozsah pohybu, držení těla, úroveň pohybové interpretace celku i jednotlivce, přesnost, soulad s hudbou, souhra v prostoru
  • půdorysu;
  • estetickou hodnotu - námět a originalita zpracování, působivost prostorového a výrazového zpracování, kompozice, práce s pohybovým motivem, výběr hudebního doprovodu, celková harmonie;
  • celkový dojem - míra estetické vyváženosti, výtvarná stránka, výběr úboru nebo kostýmu, navázání kontaktu s diváky.

Tato kritéria jsou vodítkem pro rozhodcovský sbor. Jsou ohodnocena bodovou škálou technické komise ISU stanovující soutěžní požadavky.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

 


Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky