m2 m1
 

Charakteristika pohybové skladby

 

Pohybová skladba je kompozice tvořená záměrným spojením hudby a pohybu a jejím obsahem jsou převážně gymnastické či taneční prvky.

Mezi základní charakteristiky pohybové skladby patří:

 • forma;
 • zvolený žánr;
 • počet cvičenců;
 • věková kategorie.

Délka skladeb má různé trvání určené buď pravidly ISU, nebo se délka skladby řídí propozicemi vypsanými pro různé soutěže.

Pojmy

 • Kompozice je složenina neboli výsledek spojení nebo sloučení pohybových motivů.
 • Forma je vnější tvar, způsob podání, provedení a zpracování pohybové skladby.
 • Hudební doprovod je nedílnou součástí skladby a jde většinou o dynamické, melodické skladby odpovídající záměru autora, který vybírá nejvhodnější žánr a styl.

Nahrávku lze sestříhat na požadovanou délku a lze i použít vícero žánrových hudebních předloh.

Hudební předloha je buď celá skladba, případně vybraná část, která podněcuje autora k pohybové odpovědi. Výsledný pohybový soulad tvoří kritérium hodnocení.

Skupinové skladby (Synchro bruslení) jsou co do velikosti a počtu cvičenců děleny na:

 • malé:4 - 16 cvičenců, prostor 12 x 12
 • střední: do 50 cvičenců. prostor 12 x 24
 • velké: do 150 cvičenců, prostor 50 x 50

Soutěže

jsou součástí závodních programů a obsah je určen pravidly a rozpisem. Hodnocení je prováděno školeným sborem rozhodčích. Pravidla stanovuje organizátor akce.

 • získávání nových vědomostí;
 • naučení se nových dovedností podpořených estetikou pohybu;
 • podněcování kreativity;
 • pochopení hudební teorie a hudební struktury;
 • aplikace gymnastických a tanečních dovedností do tvořivého procesu hudebně pohybových forem např. sportovních dvojic.

Základních pozic nohou je pět. Všechny pozice vyžadují vytočení nohou z kyčelních kloubů, aby nedocházelo k rotaci kolen, či kotníků a tím k jejich přílišnému opotřebení. Vytočení závisí na tělesných dispozicích sportovce, avšak do velké míry se dá nacvičit.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky