m2 m1
 

Tvorba skladby

 

Skladba je výsledkem tvůrčí činnosti, při které je pohyb úzce spojen s hudebním doprovodem. Návod nebo metoda, jak postupovat při tvorbě pohybové kompozice, neexistuje. Tvorba je osobitou záležitostí autora, je však možné nabídnout určité postupy, které jsou ověřeny praxí. Postupy mohou být různé a nejdůležitější je konečná hodnota - působivá a originální skladba líbící se divákům a hodnotící porotě. Důležitá je také spokojenost bruslařů prožívajících své vystoupení, které je svým obsahem obohacuje jak tělesně, tak duševně.

Zvolený pohybový obsah má svoji vnitřní stavbu, je odpovědí na hudební předlohu. Jednotlivé pohyby na sebe logicky navazují a vytvářejí hudebně pohybové motivy, vyjadřující myšlenku skladby. Pokud je tomu jinak, pak jde pouze o sestavu či cvičení s hudebním doprovodem.

Pohybovým obsahem skladby bývá často tanec, který je považován za pohybové umění vyjadřující rytmus, vlastní estetické uspokojení a interpretované emoce.

Tvorba skladby je na hranici umělecké sféry a v mnoha případech je srovnatelná s uměleckým dílem. Srovnávat ji můžeme s choreografií tance ve všech tanečních technikách a žánrech.

Autor je v tvůrčím procesu tím, kdo hledá nové postupy, originální řešení, dává do skladby osobité ztvárnění námětu, nápadu a myšlenky. Úspěšnost skladby záleží na fantazii, nápaditosti, intuici, schopnosti originálně řešit představu o skladbě.

Výsledkem může být jednoduchá skladbička splňující cíle a úkoly stanovené autorem, ale i vystoupení srovnatelné s uměleckým dílem.

Na základě vlastních zkušeností nalézá autor vlastní postupy, pozoruje tvorbu ostatních a rozšiřuje své znalosti o teorii pohybové skladby. Důležité jsou inspirace z uměleckého dění.

Tak si autor vypracovává „osobitý rukopis“ a do této jeho vlastní tvořivé práce lze velmi těžko zasahovat. V průběhu tvořivého procesu se autor setkává s různými problémy, překonává v jednotlivých fázích nedostatky, ale to vše vede k obohacení, dalšímu poznání a získání zkušeností. Někdy je dokonce nemožné kvůli objektivním okolnostem záměr uskutečnit.

Tanec je mnoha autory definován různě, ale shoda je zřejmá v tom, že se jedná o rytmický pohyb spjatý s hudbou.

Základní dělení tance:

Základní dělení tance:

  • lidový tanec, folklor;
  • klasický tanec, balet;
  • >moderní a džezový tanec;
  • společenský tanec, taneční sport;
  • současné taneční styly.

 

Autor pohybové skladby je ovlivňován novými tanečními styly, které často využívají prvky z gymnastických disciplín a mixují tak různorodé techniky v pohybovém vyjádření hudební předlohy.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

 


Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky