m2 m1
 

Obsah pohybové skladby

 

Pohybová skladba se zaměřením do oblastí gymnastiky může obsahovat cvičení:

 • prostná;
 • s náčiním;
 • na nářadí;
 • akrobatická;
 • užitá;
 • soutěživá;
 • pořadová.

Podle druhu může využívat formy:

 • účelové - základní gymnastika, kondiční gymnastika, zdravotní a průpravná gymnastika;
 • rytmické - kondičně rytmická gymnastika, tanečně rytmická gymnastika, estetická koordinační gymnastika, rytmická gymnastika;li>
 • sportovní - sportovní gymnastika, moderní gymnastika, sportovní akrobacie, akrobatický rokenrol, team gym, estetická gymnastika, sportovní aerobik, gymnastický aerobik.

V pohybovém obsahu jsou využity rozmanité prvky a měly by být zastoupeny všechny základní skupiny:

 • chůze;
 • běh;
 • krokové vazby;
 • skoky;
 • rovnovážné polohy
 • obraty;
 • pohyby těla a jeho částí /izolace, kombinace, rotace/;
 • akrobatické prvky;
 • taneční prvky;
 • výrazové pohyby.

Ve skladbách by měly být využity všechny typické základní skupiny prvků.

Skladby by měly obsahovat škálu prvků základní obtížnosti i netradičních možností.

 • tanečních skladbách je nutno zachovat charakter a dbát na techniku provedení. Tvorba pohybové skladby v umělecké sféře má sice v zásadě stejné postupy, které ovšem choreografové neuvádějí a chrání si autorské pojetí. Pouze v již předvedených kompozicích prezentují konkrétní řešení problému.

Tvůrčí činnost uznávaných choreografů má velmi výrazné charakteristiky typické pro daného autora.

Značně rozdílná je choreografická práce s profesionály a amatéry

.

Profesionální tanečníci jsou dokonale připraveni a ovládají různé taneční techniky a autor choreografie má široké pole výběru pohybových řešení. Také využívá režijní, scénografické a kostýmové výtvarné prvky.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

 


Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky