m2 m1
 

Skladba

 

Tento příspěvěk slouží pouze k orientaci v dané problematice a v propojení s ukázkami videozáznamů aplikovatelných do následné profesní činnosti. Text je kompilátem literárních zdrojů.

V historickém kontextu je vznik pohybové skladby v tělesné výchově a sportu řazen do osmdesátých let 19. století.  Ve vývoji pohybové skladby se odrážejí různé směry, taneční školy a gymnastické systémy, které ovlivňovaly tvůrčí činnost a v současnosti dávají myšlenkový impulz pohybové tvorbě.  V širším slova smyslu postihuje problematika pohybové skladby nejen tělovýchovnou a sportovní praxi, ale zdá se být samostatným oborem, v němž dochází k prolínání tělesné i hudební sféry, a svou rozmanitostí pohybového obsahu je považována za významnou součást pohybové kultury národa.

Pohybová skladba je nositelem estetické funkce, působí na cvičence, na diváka a zasahuje do pedagogiky, psychologie a umělecké tvorby, ze které využívá poznatky zejména z teorie. Pohybová skladba je sice součástí výuky oboru Gymnastika, ale svým pojetím ji zle uplatnit i v suché přípravě krasobruslařů, a zahrnuje:

  • získávání nových vědomostí;
  • naučení se nových dovedností podpořených estetikou pohybu;
  • podněcování kreativity;
  • pochopení hudební teorie a hudební struktury;
  • aplikace gymnastických a tanečních dovedností do tvořivého procesu hudebně pohybových forem např. sportovních dvojic.

Pohybové skladby jsou jedním ze speciálních programů všeobecné gymnastiky, jsou aktivitou pro širokou veřejnost bez ohledu na věk či pohybové dovednosti.

Základních pozic nohou je pět. Všechny pozice vyžadují vytočení nohou z kyčelních kloubů, aby nedocházelo k rotaci kolen či kotníků a tím k jejich přílišnému opotřebení. Vytočení závisí na tělesných dispozicích cvičence, avšak do velké míry se dá nacvičit.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1 Charakteristika pohybové skladby
2 Tvorba skladby
3 Obsah pohybové skladby
4 Metodické poznámky
5 Principy pohybové tvorby
6 Základy kompoziční techniky
7 Základy hudební teorie
8 Choreografické aspekty pohybové tvorby
9 Fáze tvořivého procesu
10 Pohybový obsah, výraz
11 Osobnost autora
12 Kritéria hodnocení skladeb

Související témata

Gymnastická příprava - v období suché přípravy
Rytmická a pohybová teorie
Skladba
Baletní příprava základy / Baletní příprava I. / II. / III. / IV. / V. / VI. / VII. / VIII. / IX. / X. / XI. / XII. / XIII. / XIV.
Choreografie
Praktická choreografie
Pádové techniky