m2 m1

Náplně programů sólové a párové bruslení, sezóna 2014 – 15

SÓLOVÉ BRUSLENÍ

Krátký program

Senioři

a) dvojitý nebo trojitý Axel Paulsen;

b) trojitý nebo čtverný skok, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky a/nebo jiné srovnatelné pohyby zařazované do volných jízd;

c) kombinace skoků skládající se z dvojitého a trojitého skoku nebo dvou trojitých skoků nebo čtverného skoku a dvojitého nebo trojitého skoku;

d) skok do piruety;

e) pirueta ve váze nebo nízká pirueta s pouze jednou změnou nohy;

f) kombinovaná pirueta, ve které je provedena pouze jedna změna nohy;

g) kroková sekvence plně využívající ledovou plochu;


Seniorky

a) dvojitý nebo trojitý Axel Paulsen;

b) trojitý skok, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky a/nebo jiné srovnatelné pohyby zařazované do volných jízd;

c) kombinace skoků skládající se z dvojitého a trojitého skoku nebo dvou trojitých skoků;

d) skok do piruety;

e) zakloněná nebo ukloněná pirueta;

f) kombinovaná pirueta, ve které je provedena pouze jedna změna nohy;

g) kroková pasáž plně využívající ledovou plochu;


Junioři

a) dvojitý nebo trojitý Axel Paulsen;

b) dvojitý nebo trojitý Lutz, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky a/nebo jiné srovnatelné pohyby zařazované do volných jízd;

c) kombinace skoků skládající se z dvojitého a trojitého skoku nebo ze dvou trojitých skoků;

d) skok do piruety ve váze;

e) nízká pirueta s pouze jednou změnou nohy;

f) kombinovaná pirueta, ve které je provedena pouze jedna změna nohy;

g) kroková sekvence plně využívající ledovou plochu;


Juniorky

a) dvojitý Axel Paulsen;

b) dvojitý nebo trojitý Lutz, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky a/nebo jiné srovnatelné pohyby zařazované do volných jízd;

c) kombinace skoků skládající se ze dvou dvojitých skoků nebo dvojitého a trojitého skoku nebo dvou trojitých skoků;

d) skok do piruety ve váze;

e) zakloněná nebo ukloněná pirueta;

f) kombinovaná pirueta, ve které je provedena pouze jedna změna nohy;

g) kroková sekvence plně využívající ledovou plochu;


Žáci

a) jednoduchý nebo dvojitý Axel Paulsen;

b) dvojitý nebo trojitý skok, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky, nesmí být opakován skok předvedený jako v a);

c) kombinace skoků skládající se ze dvou dvojitých nebo jednoho dvojitého a jednoho trojitého skoku, nesmí v ní být opakovány skoky předvedeny jako v a), b);

d) pirueta ve váze nebo nízká pirueta (minimálně šest (6) otáček) se změnou nohy, pirueta nesmí začínat skokem;

e) kombinovaná pirueta s pouze jednou změnou nohy (minimálně pět (5) otáček na každé noze); tato pirueta může začínat skokem;

f) jedna kroková sekvence plně využívající ledovou plochu;


Žačky

a) jednoduchý nebo dvojitý Axel Paulsen;

b) dvojitý nebo trojitý skok, kterému bezprostředně předcházejí spojovací kroky, nesmí být opakován skok předvedený jako v a);

c) kombinace skoků skládající se ze dvou dvojitých nebo jednoho dvojitého a jednoho trojitého skoku, nesmí v ní být opakovány skoky předvedeny jako v a), b);

d) zakloněná nebo ukloněná pirueta (minimálně šest (6) otáček);

e) kombinovaná pirueta s pouze jednou změnou nohy (minimálně pět (5) otáček na každé noze); tato pirueta může začínat skokem;

f) jedna kroková sekvence plně využívající ledovou plochu;


Volná jízda

Dobře vyvážený program volné jízdy seniorů musí obsahovat:

 • maximáně 8 skokových prvků(jeden z nich musí být skok axelového typu);
 • maximáně 3 piruety (z nichž musí být: jedna kombinovaná pirueta, jeden skok do piruety, nebo pirueta začíajíí skokem, jedna pirueta provedená pouze v jedné pozici);
 • maximáně jednu krokovou sekvenci;
 • maximáně jednu choreografickou sekvenci

Dobře vyvážný program volné jízdy seniorek musí obsahovat:

 • maximáně 7 skokových prvků(jeden z nich musí být skok axelového typu);
 • maximáně3 piruety (z nichžmusí být: jedna kombinovanápirueta, jeden skok do piruety nebo pirueta začíajíískokem, jedna pirueta provedenáv pouze jednépozici);
 • maximánějednu krokovou sekvenci;
 • maximánějednu choreografickou sekvenci

Dobře vyvážný program volné jízdy juniorů musí obsahovat:

 • maximáně 8 skokových prvků(jeden z nich musí být skok axelového typu);
 • maximáně 3 piruety (z nichž musí být: jedna kombinovaná pirueta, jeden skok do piruety nebo pirueta začíající skokem, jedna pirueta provedená pouze v jedné pozici);
 • maximáně 1 krokovou sekvenci

Dobře vyvážný program volné jízdy juniorek musí obsahovat:

 • maximáně 7 skokových prvků(jeden z nich musí být skok axelového typu);
 • maximáně 3 piruety (z nichž musí být: jedna kombinovaná pirueta, jeden skok do piruety nebo pirueta začíající skokem, jedna pirueta provedená pouze v jedné pozici);
 • maximáně 1 krokovou sekvenci

Dobře vyvážný program volné jízdy žáků musí obsahovat:

 • maximáně 7 skokových prvků(jeden z nich musí být skok axelového typu)
 • v rámci povoleného poču skokových prvků maximáně 2 kombinace, nebo sekvence skoků kombinace smí obsahovat pouze 2 skoky; sekvence skoků může obsahovat libovolný počet skoků započítávají se však pouze dva nejobtížnější
 • jakýoliv jednoduchý nebo dvojitý skok (včetně dvojitého Axela) nemůže být předveden celkově více než dvakrát
 • maximáně2 piruety rozličéo charakteru, z nichžjedna musí být kombinovanápirueta (minimáně10 otáčk) a jedna musí být skokem do piruety nebo piruetou začíajíískokem (celkověminimáně6 otáčk)
 • maximáně 1 krokovou sekvenci plně využíající ledovou plochu

Dobře vyvážený program volné jízdy žaček musí obsahovat:

 • maximáně 6 skokových prvků(jeden z nich musí být skok axelového typu)
 • v rámci povoleného počtu skokových prvků maximáně 2 kombinace, nebo sekvence skoků kombinace smí obsahovat pouze 2 skoky; sekvence skoků může obsahovat libovolný počet skoků započítávají se však pouze dva nejobtížnější
 • jakýkoliv jednoduchý nebo dvojitý skok (včetně dvojitého Axela) nemůže být předveden celkově více než dvakrát
 • maximáně 2 piruety rozličného charakteru, z nichž jedna musí být kombinovaná pirueta (minimáně 10 otáček) a jedna musí být skokem do piruety, nebo piruetou začínající skokem (celkově minimálně 6 otáček)
 • maximáně 1 krokovou sekvenci plně využívající ledovou plochu

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Buslení jednotlivců
Náplň bruslení jednotlivců podle kategorii

 


Související témata

Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení