m2 m1

Dvojtrojka vpřed - ven

 

Další figuru povinné jízdy tvoří v podstatě trojky vpřed - ven a trojky vzad - dovnitř navzájem spojené oblouky vpřed - ven a oblouky vzad - dovnitř. Všechny tyto prvky jsou srovnány do kresby osmy. Jak je již z názvu patrno, začínáme dvojtrojky ve středu osmy nasazením oblouku vpřed - ven na pravou nohu (1). Držení paží je opačné levé rameno a paže jsou vpředu, pravé rameno vzadu, levá noha je v zanožení vytočena ven z kruhu (2). Přesně v jedné třetině kruhu provedeme obrat trojkou stejným způsobem, jako v měsícových trojkách (3) . Po obratu volnou nohu zanožíme (4), nenecháme ji však příliš dlouho vzadu), ale zvolna, jak se blížíme obloukem vzad - dovnitř k dvěma třetinám kruhu, ji přednožujeme v těsné blízkosti jedoucí pravé nohy. Levé rameno a paže se přesunují zezadu vpřed , pravé rameno a paže naopak ze předu vzad a hlava se otáčí ven z kruhu ,aby bruslař mohl sledovat přes pravé rameno stopu za sebou.

dvojtrojka_vpred_ven
Schéma dvojtrojky vpřed - ven

Přestože v této krátké fázi středního oblouku probíhají všechny popsané pohyby zdánlivě současně, doporučujeme pro snazší udržení stability bez vybočení ze stopy provést za sebou s rozdílem třeba jen zlomku sekundy. Nejvýhodnější je začít výměnou polohy paží a otáčením hlavy, při němž zanožena levá noha pomáhá fixovat napětí mezi rameny a boky a umožňuje klidný průjezd obtížnou částí středního oblouku, a pak teprve volnou nohu přednožit. Do dvou třetin kruhu přijedeme již zcela připraveni k obratu trojkou (6) zezadu dopředu do oblouku vpřed - ven, stále na pravé noze. Ke středu osmy dojedeme s pravým ramenem a paží vpředu, volná levá noha je v přednožení (8).

Ve středu osmy se odrazíme známým způsobem, nasadíme oblouk vpřed - ven na levou nohu s opačným držením a celý cyklus opakujeme. Totéž, co jsme dělali na pravou nohu, opakujeme nyní i na levou.

Delším cvičením dosáhneme toho, že pohyby paží, které musí být stále v upažení dolů , ruce ve výši pasu a obě stejně vysoko, a pohyb volné nohy budou napomáhat vytvoření symetrického tvaru na ploše. Plynulý pohyb volnou nohou je zvlášť důležitý v úseku mezi trojkou vpřed - ven a vzad - dovnitř, když po prvé trojce jde volná noha ze zanožení uvnitř kruhu podél jedoucí nohy do přednožení.

Proti měsícovým trojkám a ostatním trojkám má bruslař při této figuře práci ztíženou tím, že kromě hlavní osy musí sledovat dvě příčné osy, vedené rovnoběžně s příčnou osou procházející středem osmy. Tyto dvě příčné osy procházejí místy obratů ve třetinách kruhu. Obě trojky (trojka vpřed - ven i trojka vzad - dovnitř) musí ležet na této příčné ose, špičkami však směřují do středu jednotlivých kruhů. Na dodržování této zásady musíme dbát při všech dalších dvojtrojkách.

 

pozice_klicka_vpred_dovnitr
Polohy těla ve dvojtrojce vpřed - ven

 

vi_kruh_vzad_ven
Provedení dvojtrojky vpřed - ven (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Tvrdé nasazení na napjatou nohu; špatná příprava ramen a paží na trojku (příčiny šikmých trojek jsou stejné, jako u všech dosud probíraných cviku tohoto typu; příliš dlouhé zadržení volné nohy, vnitřního ramene, paže a hlavy vzadu po trojce vpřed - ven, (má za následek, že nestihneme včas připravit ramena, paže a nohy pro trojku vzad - dovnitř (uvědomme si, že při pohybu po tak krátkém úseku, jako je jedna třetina kruhu, nezbývá příliš mnoho času pro přípravu na další obrat); předčasné nebo naopak opožděné obraty (musí být vždy ve třetině kruhu, aby trojky byly v ose); změna hrany před vrcholem nebo až za vrcholem trojky (tato chyba často vzniká zvláště u trojky vzad - dovnitř - tomu napomáhá také to, že v této fázi máme již menší rychlost); nestejně veliké jednotlivé kruhy; bruslař jede celou figuru na napjaté noze; špatné sledování stopy (např. po trojce vpřed - ven musíme co nejrychleji otočit hlavu obličejem ven z kruhu, abychom mohli ihned sledovat stopu pres vnější rameno).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Dvojtrojka obecně
Dvojtrojka vpřed - ven
Dvojtrojka vpřed - dovnitř
Dvojtrojka vzad - ven
Dvojtrojka vzad - dovnitř
Chyby ve dvojtrojkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace