m2 m1

Dvojtrojka vzad - dovnitř

 

Při této figuře použijeme opět zkušeností získaných při nácviku trojek vpřed - ven a vzad - dovnitř. Start a nasazení jsou podobné jako při kruzích vzad - dovnitř.

dvojtrojka_vzad_dovnitr
Schéma dvojtrojky vzad - dovnitř oprava obrázku

Liší se jedině tím, že ihned po nasazení (na pravou nohu) nevracíme vnější pravé rameno a paži po švihnutí vzad opět dopředu, nýbrž je necháme vzadu a levé rameno a levou paži vpředu (1). Levou volnou nohu přednožíme (jen bezprostředně po odrazu míří od stopy mírně dovnitř kruhu). Hlavu otočíme ven z kruhu a přes pravé rameno sledujeme stopu za sebou (2). V této fázi kruhu (oblouku vzad - dovnitřna pravé noze), která je časově velmi omezená (1/3 kruhu), se připravujeme na obrat trojkou vzad - dovnitř.

Krátce před trojkou zatlačíme pravé rameno a paži ještě dále vzad, volnou nohu držíme nad stopou nebo jen mírně ven z kruhu, rovněž tak levou paži (4). Po obratu, při němž zpevníme boky, zadržíme levou paži vzadu, abychom tak odstranili přebytečnou rotaci ve směru obratu. Při obratu je důležité, abychom nenechali klesnout levý bok a abychom udrželi volnou nohu vpředu (5). Vlastní obrat se provádí na zadní části brusle a ke změně hrany musí dojít přesně ve vrcholu trojky.

Ve druhé fázi kruhu (v jeho druhé třetině) se musíme připravit na další obrat trojkou vpřed - ven. Technika tohoto obratu je stejná jako u trojek vpřed - ven, poněkud jiná je pouze příprava na obrat, na kterou v tomto případě zbývá daleko méně času. Po prvém obratu začíná zanožování a výměna ramen (6). Asi v polovině kruhu jsou již levé rameno a paže vpředu, pravé rameno a paže vzadu a tento pohyb pokračuje k místu trojky (7). Bezprostředně před obratem přisuneme opět volnou levou nohu ze zanožení až do těsné blízkosti pravé nohy. Celou tuto fázi od prvé trojky až sem je možno jet vnějším obloukem vpřed - ven se stejným držením ramen a paží (podle popisu) pouze s tím rozdílem, že bruslař nechá volnou nohu přednoženou.

Pouze těsně před trojkou vpřed - ven ji přiblíží k pravé noze. Z druhé trojky vyjedeme s normálním držením, to je s levým ramenem a paží vzadu a s pravým ramenem a paží vpředu nad stopou. Levý bok tlačíme usilovně vzad a vzhůru, rovněž napjatou levou nohu vytočenou špičkou ve směru jízdy blízko nad stopou. Hlava je otočena do kruhu a oči sledují stopu přes levé rameno (9). Tak přijdeme až ke středu osmy, kde se známým způsobem odrazíme (10) a nasadíme oblouk vzad - dovnitřna levou nohu.

 

pozice_klicka_vpred_dovnitr
Polohy těla ve dvojtrojce vzad - dovnitř

 

vi_kruh_vzad_ven
Provedení dvojtrojky vzad - dovnitř (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Stejné chyby v měkkosti provedení, nepravidelnosti kresby, a v nedodržení hlavní a pomocné příčné osy jako v pří dvojtrojkách vpřed - ven; nedostatečné sledování kresby pohledem (po obratech co nejrychleji otočit hlavu ven z kruhu) ; přetočení hlavy a výměna polohy paží a volné nohy provedené současně (vede podobně jako u vnějších dvojtrojek k porušení pravidelnosti kresby středního oblouku ) ; nečisté trojky (změna hrany nebyla provedena ve špičce trojky, nýbrž o chvíli dříve nebo později - bruslař musí zřetelně cítit, kdy jede po vnější a kdy po vnitřní).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Dvojtrojka obecně
Dvojtrojka vpřed - ven
Dvojtrojka vpřed - dovnitř
Dvojtrojka vzad - ven
Dvojtrojka vzad - dovnitř
Chyby ve dvojtrojkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace