m2 m1

Dvojtrojka vzad - ven

 

Další figurou, velmi podobnou předcházející, je dvojtrojka vpřed - dovnitř. Start je tentýž jako při kruhu vpřed - dovnitř.

 

dvojtrojka_vzad_ven
Schéma dvojtrojky vzad - ven

 

Ihned po nasazení oblouku vpřed - dovnitř na pravou nohu (1) vysuneme pravé rameno a paži vpřed (2), levé rameno a paži vzad, levou volnou nohu zanožíme a vytočíme ji směrem do kruhu. V této poloze jsme připraveni na obrat trojkou v prvé třetině kruhu (3), při níž vyměníme vnitřní hranu, po níž jsme jeli až k vrcholu trojky, za vnější. Ihned po trojce vysuneme levé rameno a paži vpřed, pravé rameno a paži vzad, volnou nohu zanožíme - to vše však pouze na malý okamžik (4).

Hlava se otočí obličejem ven z kruhu (5), ramena a paže se vymění (levé rameno a paže nazad), volnou nohu přednožíme a překřížíme ji před pravou jedoucí nohu. Nyní se díváme pres levé rameno za sebe na stopu (6). V této pozici, kterou zaujmeme během druhé třetiny kruhu, jsme připraveni na další trojku vzad - ven, a tím také na výměnu oblouku vzad - ven za oblouk vpřed - dovnitř na pravé noze. Trojka je stejná jako trojka vzad - ven. Po prvé trojce vpřed - dovnitř bylo důležité po přednožení zadržet levý vnější bok zpátky, rovněž po trojce vzad - ven musíme levý bok - nyní uvnitř kruhu - zatlačit zpátky (7).

Jakmile dojedeme na konec kruhu obloukem vpřed - dovnitř přednožíme levou volnou nohou vytočenou Špičkou do kruhu, (těsně nad stopou) (8), odrazíme se pravou nohou a nasadíme oblouk na levou nohu vpřed - dovnitř (9). Další postup je obdobný jako na pravé noze. V této figuře jsme tedy použili trojek vpřed - dovnitř, vzad - ven a oblouku vpřed - dovnitř a vzad - ven.Opět tedy v podstatě opakování cviku, kterým jsme se již učili.

 

pozice_klicka_vpred_dovnitr
Polohy těla ve dvojtrojce vzad - ven

 

vi_kruh_vzad_ven
Provedení dvojtrojky vzad - ven (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Stejné chyby v měkkosti provedení, nepravidelnosti kresby, nedodržení hlavní a pomocné příčné osy jako v pří dvojtrojkách vpřed - ven; nedostatečné sledování kresby pohledem (po obratech co nejrychleji otočit hlavu ven z kruhu) ; přetočení hlavy a výměna polohy paží a volné nohy provedené současně (vede podobně jako u vnějších dvojtrojek k porušení pravidelnosti kresby středního oblouku ) ; nečisté trojky (změna hrany nebyla provedena ve špičce trojky, nýbrž o chvíli dříve nebo později - bruslař musí zřetelně cítit, kdy jede po vnější a kdy po vnitřní hraně).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Dvojtrojka obecně
Dvojtrojka vpřed - ven
Dvojtrojka vpřed - dovnitř
Dvojtrojka vzad - ven
Dvojtrojka vzad - dovnitř
Chyby ve dvojtrojkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace