m2 m1

Chyby v kličkách

 

Klička je specifická figura. Kresba je mnohem menší než normální kruh. Poloměr polokroužku se zmenšuje směrem k dlouhé ose kličky (vjezd), oblouček se více zakřivuje v malou kličku vejčitého tvaru a opět se rozvine v polokruhu (výjezd) stejné velikosti jako vjezd. Všechny kličky začínáme vždy pravou nohou. Pro správné vykreslení figury je důležitý tah volné nohy vpřed v okamžiku po vyjetí z vrcholu kličky. Kličky můžeme projíždět vpřed i vzad, a to buď na vnější nebo vnitřní hraně jedoucí brusle.

klickovy_obrat_cz

 


 

Rozbor chyb v kličkových figurách

 

1. Správný tvar obrazce. Poměr částí a prvků obrazce je v souladu se směrnicemi ISU. Různé odlišnosti od předepsaných geometrických parametrů se přísně trestají při hodnocení předepsaného cviku.

2, 3, 4.. Značné porušení v rozmístění jak otáčecích prvků, tak i částí obrazce vzhledem podélné ose. Tato chyba bývá u krasobruslařů, kteří se špatně orientují při provádění kličkových figur.

5. Špatné « uzavření » obrazce. Chyba vychází z nedostatečného natočení těla ke středu obrazce.

6. Zkreslení křivosti kružnice základního kruhu v důsledku předčasného stočení těla při provedení kličkového obratu.

 

klicka_chyby1
Chyby v obrazci kličky

 

Chyby v hranách a obratu kličky

a — narušení symetrie výjezdového oblouku výjezd z oka kličky vůči k vjezdovému oblouku. Chyba nastane v důsledku brzkého "rozbalení" těla při výjezdu z obratu;

b — jeden z případu nedodržení podmínky souososti k podélné ose obrazce;

c — existence dvou chyb: narušení souososti k podélné ose a asymetrie oblouků, činící kruh obrazce;

d — špičatá smyčka vzniká v důsledku ztráty rychlosti a pozastavení pohybu ve vrcholu oka;

e — dvě chyby v obratu: narušení souososti k podélné ose a asymetrie oblouků, činící kruh obrazce;

е — hranatá smyčka: nedodržení poměru šířky a délky obratu, jako důsledek skluzu na střední části brusle;

f, g, h, ch, i, j, m — případy neprovedení kličky;

k — uspěchaná stopa ve vrcholu kličky;

l — přechodná ztráta stability na hraně po výjezdu z obratu.

 

klicka_chyby2
Chyby v kličkových obratech

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Klička obecně
Klička vpřed - ven
Klička vpřed - dovnitř
Klička vzad - ven
Klička vzad - dovnitř
Chyby v kličkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace