m2 m1

Klička obecně

 

Kličky v paragrafech a osmách mají některé zvláštnosti. Především je to přesnost provedení  paragrafu, po které následuje klička. Po paragrafu zaujme bruslař stejnou pozici jako při odrazu.

klickovy_obrat_cz

 

Velmi důležitý detail prvních kliček v osmách - zajištění dostatečné rychlosti skluzu při výjezdu z kličky a dostatečné pnutí pro dokončení cviku

Pro zjednodušení nácviku kličky s osmou je účelné používat doprovodná cvičení «nekonečná» osma  - bez první a druhé kličky.  Fáze  doprovodného cvičení dává velmi dobrý efekt pro celkové zvládnutí a zdokonalení cviku a dále posiluje funkci svalového aparátu a motoriku těla krasobruslaře.

Kličkový paragraf vpřed - cvik č. (№ 30). Figuru začínáme II. pozicí držení těla. Provedeme paragraf vpřed - ven, analogicky stejný jako u figury bez kličky, všechny pohyby musí být «stěsnané». Na výjezdu z paragrafu je rameno a ruka (v ose stojné nohy) výše, volná noha je vzadu skoro napřímená, špička brusle je těsně nad projetou stopou. Viz obrázek níže. Stojnou nohu po paragrafu ohneme. Kličku vpřed - dovnitř projedeme jako obvykle. Při výjezdu z kličky je nutno držet volnou nohu vpředu překříženou před stojnou nohou a držet tuto pozici do dalšího odrazu.

klicka_80
Kličkový paragraf vpřed. Poloha těla po paragrafu vpřed - ven: a) správně   b) - špatně

Druhou polovinu cviku je lépe začínat ze slabší II. pozice. Na výjezdu z paragrafu vpřed - dovnitř je volné rameno a ruka výše, volná noha je vzadu skoro napřímená, špička brusle je zvenku těsně nad projetou stopou. viz. první obrázek. Kličku vpřed - ven  projedeme jako obvykle. Při výjezdu z kličky je třeba se vyhnout přílišným rozdílům v průjezdu kličkami. Volná noha je  před stojnou nohou ve zkřížené pozici. Nejnáročnější na tomto cviku je správný tvar středního kruhu. Pro zlepšení formy je nutno,  aby základní tvar oblouku byl co nejvíce kruhový, před paragrafem  zase zploštělé.

klicka_81
Kličkový paragraf vpřed. Poloha těla po paragrafu vpřed - ven: a) správně   b) - špatně

Osmička s kličkou vpřed - cvik č.(№ 38). Začátek cviku je analogický s cvikem klička vpřed - ven. Na výjezdu z kličky stojí krasobruslař na pokrčené stojné noze a připravuje se k provedení paragrafu. V tomto momentě důležitou roli hraje setrvačný pohyb volné nohy, který využijeme k projetí kruhového oblouku. Na výjezdu z paragrafu vpřed - ven sledujeme.

klicka_82
Osma s kličkou vpřed. Poloha těla před vlnovkou vpřed - ven: a) správně    b) - špatně

Hlavní potíž ve druhé polovině cviku činí výjezd z kličky vpřed - dovnitř a za ní následující paragraf. Pro jednodušší provedení této části cviku je třeba více «zkroutit» výjezdovou pozici těla z kličky vpřed - dovnitř.

Kličkový paragraf vzad - cvik č. (№ 31). Jsou dvě varianty odrazu: 1. jako u cviku č. № 3 a se způsobem «podložení». 2. způsob je preferovaný, protože zajišťuje přesnější kresbu odrazu. Klíčový detail spočívá ve výjezdu z paragrafu vzad - ven. Vedoucí rameno a ruka jsou poněkud výše, volná noha je před stojnou nohou ve zkřížené pozici. Kličku vzad - dovnitř provedeme jako obvykle. Na začátku druhé poloviny obrazce tohoto cviku, jde volná noha co možná nejrychleji do zkřížené pozice před stojnou nohu. Po té míjí těsně stojnou nohu. Na výjezdu z paragrafu jsou volné rameno a ruka výše, volná noha je ve zkřížené pozici před stojnou nohou. Na výjezdu z kličky je třeba si dát pozor a rozdílnou rychlost. Jako u paragrafu vpřed sledujeme a kontrolujeme správnost tvaru středního kruhu. Je třeba se snažit provést tento kruh jako mírně prodloužený.

klicka_83
Osma s kličkou vpřed. Poloha těla před vlnovkou vpřed - dovnitř: a) správně    b) - špatně

Osma s kličkou vzad - cvik č. (№ 39), nejsložitější na tomto cviku je výjezd z kličky vzad - ven, vzad - dovnitř. Pro udržení narůstající rychlosti je nutno zaujmout maximálně vytočenou pozici těla na výjezdu z prvních kliček.  V osmě s kličkou vzad je nejvíc důležitá práce stojné nohy, která musí být měkká a pružná v pánvi, spolu s ramenním pletencem. Toto tvoří základ pro úspěšné zvládnutí tohoto cviku.

Vyhněte se předčasnému projetí paragrafu. Volná noha musí být «vytažena» a dána vpřed, ne dříve, než jedoucí brusle dojede k podélné ose obrazce. Pro dobré splynutí obrazce osmy s kličkami, je potřeba umisťovat druhou, třetí a následující stopu dovnitř první stopy. Zpravidla se dosáhne lepšího pokrytí stopy obrazce figury.

klicka_84
Osma s kličkou vpřed. Poloha těla před vlnovkou vpřed - dovnitř: a) správně    b) - špatně

 

klicka_85
Osma s kličkou vpřed. Poloha těla před vlnovkou vpřed - dovnitř: a) správně    b) - špatně

 

Výjezd z protitrojky vzad - ven plně odpovídá výjezdu z protitrojky vzad - dovnitř. Při nácviku protitrojek je velmi vhodné upozornit krasobruslaře na tuto shodu. Taktéž je nutno upozornit na analogii  pohybu volné nohy v protitrojce vpřed - ven a  ve zvratu vpřed - dovnitř a také v  protitrojce vzad - ven  a ve  zvratu vzad - dovnitř.

klicka_83
Kličkový paragraf vzad. Poloha těla po a) správně    vlnovce vzad - ven,  b) - špatně

 

klicka_83
Kličkový paragraf vzad. Poloha těla po vlnovce vzad - dovnitř: a) správně     b) - špatně

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Klička obecně
Klička vpřed - ven
Klička vpřed - dovnitř
Klička vzad - ven
Klička vzad - dovnitř
Chyby v kličkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace