m2 m1

Klička vpřed - dovnitř

 

Velikostí a základními rysy kresby se tato figura velmi podobá kličce vpřed - ven. Odraz ve středu je stejný jako při kruhu vpřed - dovnitř.

Začínáme na pravou nohu, levá paže není vsak tak výrazně vpředu, nýbrž je poněkud před frontální polohou (1). Jedeme v podřepu, levá noha je zanožená a vytočená dovnitř kruhu (2). Na vrcholu kruhu v místě nejvzdálenějším od místa odrazu zatlačíme levé rameno a levou paži poněkud vzad a vjedeme do vlastní kličky směrem k místu odrazu (4). Levá noha je stále zanožená. V této poloze vydržíme až k vrcholu kličky. V tomto místě, kdy jsme také v největším podřepu na pravé noze, opisujeme volnou levou nohou těsně vedle nohy jedoucí stejný pohyb jako pravou (5). Tím se volná noha dostane do přednožení, což poněkud zrychlí výjezd z kličky (6). Současně s přednožením levé nohy se snažíme udržet obě paže ve frontální poloze (7).

schema_klicka_vpred_dovnitr
Grafické schéma stopy kličky vpřed - dovnitř

 

Bezprostředně před odrazem do druhého kruhu je levé rameno i paže vpředu, levá noha přednožená a připravená k nasazení do protější kličky (8). Hlava po celou dobu kličky směřuje nenásilně obličejem vpřed, oči sledují stopu.

pozice_klicka_vpred_dovnitr
Polohy těla v kličce vpřed - dovnitř

 

klicka_vd_f
Provedení kličky vpřed - dovnitř (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

 

Nejčastější chyby: příliš velká nebo naopak malá rychlost po odrazu; tak zvané „vytrhávání" kličky, způsobené obvykle tím, že v kličce volná noha těsně nesleduje nohu jedoucí a bruslař, aby uspíšil výjezd z kličky, ji vysune trhavým pohybem ve směru co nejkratší spojnice se středem, to je dovnitř kroužku, a nikoliv obloučkem po stopě vpřed; příliš rychlé a nepřesné vysunutí volné nohy vpřed má také za následek prudký záklon a případné „vypadnutí" ze stopy; příliš velké nebo naopak malé kličky vzhledem ke kruhu (celková velikost kličky má být třetina vzdálenosti od překřížení při vjezdu do kličky k místu nasazení celého cviku); chyby v kresbě stejné jako u kliček vpřed - ven.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Klička obecně
Klička vpřed - ven
Klička vpřed - dovnitř
Klička vzad - ven
Klička vzad - dovnitř
Chyby v kličkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace