m2 m1

Klička vpřed - ven

 

Při této figuře se poněkud odchýlíme od známé kresby osmy. Jak je už z názvu patrno, musí se kresba tohoto cviku podobat kličce. Jsou to dva kruhy navzájem se se dotýkající , ovšem daleko menší , jejich průměr se rovná výšce bruslaře bez hlavy. V nejvzdálenějším místě od středu vybočíme ze stopy kruhu směrem dovnitř do kličky a vrátíme se opět na původní stopu, jak je vidět na připojené kresbě.

klicka_vpred_ven
Grafické schéma stopy kličky před - ven

Start a odraz je stejný jako u kruhu vpřed - ven, ale jedeme s opačným držením , to znamená, že při nasazení kruhu na pravou nohu (malý odraz) máme levé rameno a paži v, pravé rameno a paži vzadu, levou nohu zanožíme a vytočíme těsně nad stopou pokud možno daleko od jedoucí nohy (2). S tímto držením jedeme do poloviny kruhu a pak ještě od vjezdu do kličky (4) až do jejího vrcholu. Současně s vjezdem napjatou volnou nohu mírně pokrčíme a vytočíme stranou ven z kruhu (5). Pravá noha je pokrčená, trup je mírně předkloněný a přitom prohnutý, hlavu držíme zpříma, oči sledují stopu. Volná noha se pohybuje v kličce obloukem kolem nohy jedoucí, ve druhé polovině kličky ji vedeme do přednožení nad stopu. Pravá paže opisuje v zapažení podobnou kličku jako brusle na ledě a při výjezdu z kličky (6) a přechodu do druhé poloviny kruhu (7) do kličky.

Prvou část figury až do vrcholu kličky jedeme na přední části brusle , ve druhé části přeneseme váhu na zadní polovinu brusle. Celou figuru projedeme na vnější hraně brusle. Ve středu se odrazíme pravou nohou a stejný kroužek s kličkou jedeme na levé noze.

 

pozice_klicka_vpred_ven
Polohy těla v kličce vpřed - ven

 

priprava
Provedení kličky vpřed - ven (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Příliš vysoká rychlost (zbytečně intenzivní odraz), přehnaný předklon a přepadnutí na zoubek,jedoucí noha málo pokrčená , volná noha a bok jsou příliš brzy vpřed, ještě před vjezdem do kličky (podélná osa kličky potom nesplývá a hlavní osou celé figury, protože bruslař v okamžiku, kdy mu volná noha "uteče" dopředu nemá již zásobu energie pro výjezd z kličky , takže osa kličky je stočena ve směru jízdy) , volná noha a bok jdou pozdě vpřed , ještě daleko za polovinou kličky (osa kličky je stočena proti směru jízdy ) , snížení vnějšího boku po výjezdu z kličky (musí být vytažen současně s přednožením volné nohy) , pohyb přednožené nohy po výjezdu z kličky vzad a opět vpřed (volnou nohu nesmírně vracet , její špička vytočena ven z kruhu a vedena těsně nad stopou musí táhnout celé tělo ven z kličky k místu nasazení), dojezd na příliš pokrčené noze (po výjezdu z kličky se jedoucí noha napne v koleně) , klička je příliš velká nebo naopak příliš malá (mají mít podlouhlý tvar), nedodržování hlavní osy (kličky musí ležet naproti sobě podobně jako trojky v osmě.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Klička obecně
Klička vpřed - ven
Klička vpřed - dovnitř
Klička vzad - ven
Klička vzad - dovnitř
Chyby v kličkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace