m2 m1

Klička vzad - dovnitř

 

Je to již čtvrtá figura tohoto typu, lišící se od ostatních na prvý pohled svou kresbou. Až na odraz je tvar kresby stejný jako u kliček vpřed - ven, dovnitř i vzad - ven.

klicka_vzad_dovnitr
Grafické schéma stopy kličky vzad - dovnitř

Startovní postoj je stejný jako u kruhu vzad - dovnitř. Odraz levou nohou však musí být úměrný velikosti kresby, tedy zcela nepatrný, je to spíše jen přenesení váhy těla na pravou nohu se snahou přejít do skluzu (1). Ihned po nasazení obloučku vzad - dovnitřzůstaneme otočeni zády do kruhu, pravé rameno a paži ponecháme vzad nad stopou, levou paži držíme vpředu rovněž nad stopou a volnou levou nohu přednožíme (2).

Dbáme, aby špička volné nohy byla jen nepatrně nad ledem, neboť při vyšším přednožení hrozí nebezpečí záklonu a úklonu vpravo. Stopu za pravou patou sledujeme vnějškem kruhu pod pravou paží. V okamžiku, kdy se blížíme polovině kroužku, ještě více zatlačíme rameno vzad a mírně překřížíme volnou nohu přes jedoucí (směrem ven z kruhu), aniž ji zvedáme výše nad led. Zdůrazněním popsaných pohybů začne jedoucí pravá noha opisovat prvou část vlastní kličky (3).

Ve vrcholu kličky (lépe později než dříve) napomůžeme výjezdu z kličky pohybem volné nohy těsně podél nohy jedoucí vzad do zanožení (pozorovatel musí vidět, že volná noha opisuje ve vzduchu celou kličku stejně jako jedoucí noha na ledě) (4). Rovněž paže spolupracují při výjezdu. Současně se zanožením zatlačíme levou paži nejprve vpřed, plynulým pohybem ji pak vedeme vzad.

Když se blížíme k místu odrazu do dalšího kroužku na levé noze, jsou paže opět téměř ve frontální poloze, trup je poněkud natočen hrudníkem do kruhu, levá noha je zanožená (je přibližně nad stopou) a vytočená špička směrem do kruhu (8). Od začátku pohybu volné nohy vzad, to je od vrcholu kličky, je také hlava otočena směrem do kruhu a oči sledují stopu za patou pravé nohy pod levou paží. Celá první polovina cviku musí být provedena v podřepu, napnutí nohy v koleně napomáhá pak při výjezdu z kličky. Odraz a nasazení na levou nohu provedeme již známým způsobem.

pozice_klicka_vzad_dovnitr
Jednotlivé fáze kličky vzad - dovnitř

 

priprava
Provedení kličky vpřed - dovnitř (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Příliš vysoko přednožená volná noha bývá příčinou záklonu, bruslař přejde na zadní část brusle, zaryje brusli do ledu nebo dokonce vypadne z kličky; špatně vedený pohyb volné nohy z přednožení do zanožení, obvykle stranou směrem do středu kroužku a následkem toho porušená jednolitost kresby (hrana přešla místy do skluzu stranou) i pohybu (noha musí být vedena v těsné blízkosti jedoucí nohy, a to dozadu po stopě); chyby kresby stejné jako u všech dosud probíraných kliček.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Klička obecně
Klička vpřed - ven
Klička vpřed - dovnitř
Klička vzad - ven
Klička vzad - dovnitř
Chyby v kličkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace