m2 m1

Klička vzad - ven

 

O kresbě platí stejné zásady jako u kliček vpřed - ven a dovnitř. Startujeme ve středu ze stejného postoje jako na kruh vzad - ven. Začínáme na pravou nohu. Odraz je mírný, úměrný délce stopy, jakou máme v kruhu projet (s přihlédnutím k tomu, že výjezdem z kličky získáme další rychlost). Při odrazu vlastně jen přeneseme váhu těla na pravou jedoucí nohu.

klicka_vzad_ven
Grafické schéma stopy kličky vzad - ven

Ihned po nasazení (1) na zadní vnější hranu pravé brusle přetočíme trup ven z kruhu, tedy za levým ramenem a paží, které zatlačíme hodně vzad. Pravá paže je vpředu. Volná levá noha je v přednožení dovnitř, pravá více než u ostatních figur pokrčená v koleně (2). Stopu sledujeme otočením hlavy vlevo (ven z kruhu), a to mezerou vzniklou mezi levou paží a levým bokem. Poloha těla po celou dobu vjezdu do kličky silně připomíná polohu sedícího na židli. Hned zpočátku dbejme, aby trup byl neustále vzpřímen a abychom se nenakláněli přes levý bok vzad.

V okamžiku, kdy se blížíme polovině kroužku, ještě více zatlačíme levé rameno a paži vzad, pravé rameno a paže zůstává dále vpředu nad stopou. V tomto postoji začneme vjíždět do kličky (3) a zůstáváme v něm až do vrcholu kličky (do místa nejbližšího místu odrazu) (4). Těsně za vrcholem kličky vedeme napjatou volnou nohu obloučkem kolem nohy jedoucí do zanožení (5). Pokrčená pravá noha se pomalu napíná, takže z kličky vyjíždíme jíž na napjaté pravé noze. Levá paže je vpředu, pravá vzadu (6—7). V tomto postoji dokončujeme kroužek, aniž přestaneme sledovat stopu vnitřkem kruhu (8).

Odraz ve středu provedeme stejným způsobem jako u kruhu vzad - ven, jediný rozdíl je v tom, že nyní jsme již přetočeni, a jakmile přeneseme váhu těla na levou nohu, můžeme okamžitě sledovat stopu vnějškem kruhu pod pravou paží. (Jiný, způsob dojezdu kličky: přetočíme se tak, jak jsme tomu zvyklí u kruhů vzad - ven, tj. ven z kruhu. Pak ovšem musíme ihned po nasazení vytočit horní část trupu a hlavu ven z kruhu.)

pozice_klicka_vzad_ven
Poloha těla v kličce vzad - ven

 

priprava
Provedení kličky vpřed - dovnitř (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Pomalé přetočení trupu a hlavy po odrazu ven z kruhu (v druhém, v závorce popsaném případě); malé pokrčení jedoucí nohy po odrazu; málo překřížená volná noha v přednožení; přílišné zaklánění a nedodržování svislé polohy trupu při vjezdu do kličky; špatná souhra v pohybech volné nohy a při výměně paží ve výjezdu z kličky; vady kresby stejné jako u kliček vpřed - ven a dovnitř (ještě častěji se zde stává, že se stopy při nasazení překříží a obloučky při dojezdu se nedotýkají, nebo naopak); špatné krytí způsobené obyčejně vyjetím ze stopy směrem ven z kruhu (při všech obloucích vzad se máme snažit držet se vnitřní stopy, to je stopy bližší středu kruhu).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Klička obecně
Klička vpřed - ven
Klička vpřed - dovnitř
Klička vzad - ven
Klička vzad - dovnitř
Chyby v kličkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace