m2 m1

Dvojtrojkový paragraf vpřed

 

Složená kombinace prvků: Dvojtrojka — Vlnovka — Dvojtrojka vpřed


Po protitrojkovém paragrafu je to další složená figura, v níž jsou tentokrát zastoupeny dvojtrojky vpřed - ven a dovnitř a přechody z osmy vpřed na jedné noze. Platí tedy pro ni všechny zásady správné kresby uvedené u jmenovaných figur.

dvojtrojka_paragraf_vpred1
Grafické schéma stopy dvojtrojkového paragrafu vpřed 1.část

Figuru projíždíme na osmě. Nasadíme oblouček vpřed - ven na pravou nohu s opačným držením (1), jak jsme zvyklí jezdit dvojtrojku vpřed - ven. Rovněž celé ostatní provedení až do fáze po druhé trojce je stejné (2 - 7). Po druhé trojce se vytáhneme z kolena : současně s vytažením volné levé nohy vpřed; je to příprava na přechod (8 - 10). Pravé rameno a paži, které byly po druhé trojce vpředu, ponecháme vpředu i po přechodu, levé rameno a paži vzadu. V místě změn hrany zanožíme a dalším zatlačením pravé paže vpřed natočíme trup hrudníkem do kruhu (11). Připravili jsme se tak na prvou trojku na pravé noze vpřed - dovnitř (13). Zbytek kruhu a druhou trojku jedeme jako normální dvojtrojku vpřed - dovnitř (14 - 18). Ve středu osmy se odrážíme vnitřní hranou pravé brusle a nasadíme oblouk vpřed - dovnitřna levé noze (19). Rameny a trupem se připravujeme na další trojku vpřed - dovnitř, kterou máme pokrýt trojku vpřed - ven nakreslenou v prvé části figury. Celou tuto část i druhou trojku jedeme podle zásad běžných pro dvojtrojky vpřed - dovnitř (20 - 24). Z druhé trojky vyjíždíme s pravým ramenem a paží vpředu, levé rameno a levou paži tlačíme vzad (25). Tak také vjedeme do přechodu, kde vysuneme pravou nohu těsně nad ledem ještě dále vpřed (28). V okamžiku změny hrany ji zanožíme, kdežto pravé rameno a pravou paži zatlačíme ještě intenzivněji nad stopu (28 - 30). Co jsme si řekli o práci nohy v koleně v přechodu při osmě vpřed, platí i zde. Celou figuru dojedeme dvojtrojkou vpřed - ven na levé noze (31 - 36) a pak celý cvik opakujeme.

 

dvojtrojka_paragraf_vpred2
Grafické schéma stopy dvojtrojkového paragrafu vpřed 2.část

 

priprava
Provedení dvojtrojkového paragrafu vpřed (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

chyby o kresbě vlastní figury i v přechodu stejné jako u dvojtrojek vpřed - ven i dovnitř a u osmy vpřed na jedné noze; nepřesné krytí hlavně v prvé části figury způsobené nezvykle velkou rychlostí se dá odstranit cvikem; pozor na poslední obrat v dojezdu figury, kdy již máme malou rychlost, a na vlastní dojezdový oblouček (zde bývají často dvě hrany) — pomůžeme si přesnou prací paží a držením ramen, boků a hlavně pevným vedením volné nohy a zatlačením na část chodidla příslušnou hraně, po které jedeme.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Dvojtrojkový paragraf obecně
Dvojtrojkový paragraf vpřed
Dvojtrojkový paragraf vzad
Chyby v dvojtrojkových paragrafech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace