m2 m1

Dvojtrojkový paragraf vzad

 

Složená kombinace prvků: Dvojtrojka — Vlnovka — Dvojtrojka vzad


Tato figura předpokládá znalost dvojtrojek vzad - veni dovnitř a osmy vzad na jedné noze, tedy prvků, z nichž se celá figura skládá.

dvojtrojkovy_paragraf_vzad1
Grafické schéma stopy dvojtrojkového paragrafu vpřed 1.část

Popíšeme si dvojtrojkový paragraf vzad na pravou nohu. Velikost a tvar figury jsou stejné jako u jednoduchých dvojtrojek. Začínáme odrazem (stejně jako u kruhu vzad - ven) na pravou nohu (1), ale okamžitě přetáčíme trup hrudníkem ven z kruhu, (3), abychom mohli ihned sledovat stopu a kresbu prvé trojky. Toto přetočení musí být daleko rychlejší než u jednoduchých dvojtrojek, protože rychlost jízdy po odrazu musí být jako u všech složených figur o poznání větší. Vlastní provedení trojek v prvém kruhu je stejné jako, u jednoduchých dvojtrojek (4 - 8). Po druhé trojce však zůstáváme vytočeni hrudníkem do kruhu, pravé rameno - paže jsou zatlačeny vzad a levé rameno - paže vpřed nad stopu (9), abychom mohli plynulým přechodem přejít vlnovkou do oblouku vzad - dovnitř. Přechod provedeme stejně jako u osmy vzad na jedné noze (10 - 12). Vytažením z kolena v přechodu a opětným podřepem po přechodu vjíždíme do dalšího kruhu obloukem vzad - dovnitř stále na pravé noze. Pravé rameno a paže jsou zatlačeny vzad, jsme tedy připraveni na další trojku (13). Dokončení dvojtrojky vzad - dovnitř je již zcela obvyklé. Ke středu dojíždíme obloukem vzad - dovnitř na pravé noze (15 - 19). Odraz do dalšího kruhu — dvojtrojky vzad - dovnitř na levé noze — je stejný jako u jednoduché dvojtrojky (20), je jen o málo intenzivnější. Rovněž provedení celé dvojtrojky je stejné až do fáze po druhé trojce (21 - 26). Zde se již připravujeme mírným podřepem na levé noze a otočením hrudníku do kruhu (27) k provedení druhého přechodu vlnovkou vzad s výměnou vnitřní hrany za vnější. Pohyb volné nohy i ramen a paží je stejný jako u druhého přechodu osmy na jedné noze (28 - 31). Bezprostředně po přechodu vysuneme volnou pravou nohu hodně vpřed, pravé rameno a paži vzad nad stopu tak (32), abychom byli včas připraveni na trojku v prvé třetině kruhu (33). Projetí zbytku kruhu s druhou trojkou je opět stejné jako u dvojtrojky vzad - ven (34 - 38). Odrazem a nasazením oblouku vzad - ven na pravou nohu se celá figura opakuje.

 

dvojtrojkovy_paragraf_vzad2
Grafické schéma stopy dvojtrojkového paragrafu vpřed 1.část

 

priprava
Provedení dvojtrojkového paragrafu vzad (Video ukázka)

Nejčastější chyby

 

chyby kresby v obratech a přechodech stejné jako u dvojtrojek vzad - vena dovnitř a u osmy vzad na jedné noze; málo intenzívní odraz a ztížené dojíždění druhé části figury, s čímž souvisí dvojí hrana nebo změna hrany před nebo za vrcholem poslední trojky (setkáváme se s tím častěji v malé rychlosti — přesto však je nutno nacvičovat poslední obrat a dojezdovou fázi i v malé rychlosti pro případ špatných ledových nebo povětrnostních podmínek; více než u jiných figur je nutné naučit se získávat rychlost v obratech zlepšenou prací v kotníku, přičemž nesmíme zapomínat na neustálou kontrolu čistoty hran; pomalé přetočení trupu hrudníkem ven z kruhu po prvém odrazu (tj. do oblouku vzad - ven) a tím znemožnění kontroly stopy v prvém obratu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Dvojtrojkový paragraf obecně
Dvojtrojkový paragraf vpřed
Dvojtrojkový paragraf vzad
Chyby v dvojtrojkových paragrafech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace