m2 m1

Kličkový paragraf vpřed

 

Složená kombinace prvků: Klička — Vlnovka — Klička vpřed


Až dosud jsme se seznámili se složenými figurami neboli paragrafy u prvků s kresbou v podobě osmy. Nyní přistoupíme k nácviku prvého paragrafu kličkového, a to kličkového paragrafu vpřed.

klicka_paragraf_vpred1
Grafické schéma stopy kličkového paragrafu vpřed 1.část

Hned na počátku si musíme uvědomit, že je to cvik velmi obtížný a zejména v přechodu obtížnější než kličkový paragraf vzad. Bude tedy vyžadovat značnou píli a dokonalou znalost jednoduchých kliček vpřed - vena dovnitř. Velikostí a tvarem kresby musí být stejný jako jednoduché kličky, ve středu však má odrazy pouze po projetí každé druhé kličky, kdežto po každé prvé provedeme přechod změnou hrany, a to z vnější na vnitřní nebo opačně. Popíšeme si kličkový paragraf na levou nohu. Nasazení a vjezd do prvé kličky vpřed - ven na levou nohu jsou stejné jako u jednoduché kličky, jedeme snad jen poněkud více v podřepu (1 - 5). Odlišný je však výjezd. Abychom dosáhli správně klenutého přechodu, musíme zadržovat co nejdéle pravé rameno a paži vpředu (6 - 8), na rozdíl od jednoduché kličky, kde současně s pohybem pravé volné nohy vpřed zapažujeme pravou paži. S tímto držením a přednoženou volnou pravou nohou vjíždíme do přechodu. Trup se při tom poněkud zaklání, jedoucí noha se napíná v koleně. Teprve bezprostředně před vrcholem přechodu se ramena a paže vymění (9), trup se vzpřimuje a naklání dovnitř do druhé kličky (10). Současně jde volná noha do zanožení. Levé rameno a paže jsou tedy vpředu, pravé rameno a paže vzadu, volná noha je zanožená. Jedeme opět v podřepu na levé noze obloučkem vpřed - dovnitř (11).

Klička vpřed - dovnitřa celé dokončení jsou stejné jako u jednoduché figury (12 až 17). Druhou část paragrafu začínáme ve středu nasazení na kličku vpřed - dovnitřna pravé noze, přičemž nasazení a vjezd do kličky jsou opět stejné jako u kličky jednoduché (18 - 21). Ve výjezdu musíme však zadržet pravé rameno a paži vpředu (23). Pravé rameno jako by nás přímo táhlo do přechodu paragrafu (24). Stejně jako v prvém přechodu se vytahujeme z kolena, poněkud zakloníme trup a vysunujeme levou nohu co nejdále vpřed nízko nad ledem (25). Bezprostředně před změnou hrany vyměníme ramena a paže, levá paže bude nyní vpředu, pravá vzadu. Současně zanožíme levou nohu (26), nachýlíme trup vpřed a snížíme se na jedoucí noze do podřepu. Takto připraveni vjíždíme do poslední fáze paragrafu, do kličky vpřed - ven na pravé noze, jejíž vlastní provedení a do-jezd jsou již obvyklé (27 - 34).

klicka_paragraf_vpred2
Grafické schéma stopy kličkového paragrafu vpřed 2.část

 

priprava
Provedení kličkového paragrafu vpřed (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

 

chyby v kresbě vlastních kliček stejné jako u jednoduchých kliček vpřed - vena dovnitř; v přechodech je nejčastější chybou provedení na dva „zátahy", to je dvěma pohyby, vznikající zbytečně jen proto, že bruslař nezadrží ve výjezdu z prvé kličky (myslíme tím vždy kličku po nasazení) vnější rameno vpředu, což by ho táhlo do přechodu, aniž by se zbytečným druhým pohybem před přechodem vychýlil z kresby; projíždění kliček v příliš nízkém podřepu rovněž ztěžuje provedení v přechodu; zvedání paží nad výši ramen v přechodech, a to zvláště v přechodu druhém, to je v přechodu z vnitřní do vnější hrany; málo intenzívní a pomalá výměna ramen a paží ve druhém přechodu způsobuje, že se velmi těžko vjíždí do vnější kličky.


Podobná témata

Kličkový paragraf obecně
Kličkový paragraf vpřed
Kličkový paragraf vzad
Chyby v kličkových paragrafech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace