m2 m1

Protitrojkový paragraf vpřed

 

Složená kombinace prvků: Protitrojka — Vlnovka — Protitrojka vpřed


Dobré provedení této složené figury klade na bruslaře značné nároky. Naprosto nutná je znalost všech protitrojek a znalost osmy vzad na jedné noze.

protitrojkovy_paragraf_vpred1
Grafické schéma stopy protitrojkového paragrafu vzad 1.část

Popíšeme si protitrojkový paragraf vpřed na pravou nohu. Celou figuru projíždíme po osmě. Odrazem ve středu nasadíme oblouk vpřed - ven (1), v polovině uděláme protitrojku, po které se musíme velmi rychle přetočit levým ramenem a paží vzad, hrudníkem do kruhu, abychom byli připraveni na přechod do dalšího kruhu (7). Přechod je stejný jako u osmy vzad na jedné noze (8). Jiný možný způsob je, že po protitrojce necháme pravé rameno a paži vzadu, levé rameno a paži vpředu a do přechodu vjíždíme bez výměny ramen se zanoženou levou nohou. Při tomto způsobu můžeme sice lépe kontrolovat stopu po obratu, ale na druhé straně nemáme takovou příležitost k získání rychlosti v přechodu jako při způsobu prvém. Po přechodu provedeném prvým způsobem zatlačíme pravé rameno a paži vzad, levou paži ponecháme vpředu nad stopou, levou nohu máme překříženou v zanožení rovněž nad stopou (10). Před vlastním obratem jdeme poněkud více do podřepu než и jednoduché protitrojky (12), abychom přitlačením chodidla dolů a následujícím vytažením nohy z kotníku i z kolena získali rychlost nutnou pro dojetí celé figury. Zbytek kruhu pak dojedeme obvyklým způsobem (13 - 16). Ve středu se mohutně odrazíme celou hranou brusle (17) a nasadíme oblouk vpřed - dovnitřna levé noze (18). V polovině kruhu provedeme opět protitrojku, tentokrát vnitřní, a obloukem vzad - ven na levé noze, otočeni zády do kruhu, s pravým ramenem a paží zatlačenými hodně vzad nad stopu vjedeme do druhého přechodu (21 - 24). Volnou pravou nohu můžeme pustit po přechodu do přednožení (jak jsme zvyklí u přechodu v osmě vzad na jedné noze (25), ale velmi brzy ji opět tlačíme vzad, abychom byli včas připraveni na vlastní obrat protitrojkou vzad - dovnitř (27 - 28). Co jsme řekli o získání rychlosti při protitrojce po prvém přechodu, platí i zde. Po provedení obratu dojíždíme obloukem vpřed - ven na levé noze (29 - 32). Dalším odrazem se již figura opakuje.

 

protitrojkovy_paragraf_vpred2
Grafické schéma stopy protitrojkového paragrafu vzad 2.část

 

priprava
Provedení protitrojkového paragrafu vzad (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

chyby v kresbě i provedení vlastních obratů stejné jako u protitrojek ven i dovnitř a u osmy vzad na jedné noze; řada chyb je způsobena nezvyklou rychlostí, nutnou proto, abychom paragraf dojeli, zvláště v prvé protitrojce, nebo naopak příliš malou rychlostí v protitrojce po přechodu (tyto chyby odstraníme tím, že budeme zvlášť nacvičovat prvé protitrojky vícekrát za sebou ve stále větší a větší rychlosti, přičemž budeme dbát všech pokynů platných pro provádění jednoduchých protitrojek; ve druhém případě se budeme učit vícekrát za sebou získávat rychlost v protitrojce i v tak malé rychlosti, která v praxi třeba ani nepřichází v úvahu, přičemž se opět budeme snažit zachovávat všechna pravidla nutná pro správné provedení); provedení druhého obratu po přechodu mimo hlavní osu, což odstraňujeme tím, že pohledem sledujeme prvou protitrojku na druhé straně osmy (to ovšem vyžaduje značnou praxi vzhledem k tomu, že ani na závodech nemáme vždy k dispozici naprosto čistý led a že je zde možnost záměny s jinou figurou).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Protitrojkový paragraf obecně
Protitrojkový paragraf vpřed
Protitrojkový paragraf vzad
Chyby v protitrojkových paragrafech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace