m2 m1

Protitrojkový paragraf vzad

 

Složená kombinace prvků: Protitrojka — Vlnovka — Protitrojka vzad


Poslední figurou povinné jízdy, které se máme ještě naučit, je protitrojkový paragraf vzad. Tato složená figura předpokládá bezvadnou znalost všech protitrojek a znalost osmy vpřed na jedné noze.

protitrojkovy_paragraf_vzad1
Grafické schéma stopy protitrojkového paragrafu vzad 1.část

Popíšeme si protitrojkový paragraf na pravou nohu. Startujeme jako při kruhu vzad - ven na pravou nohu (1), v prvém kruhu uděláme protitrojku vzad - ventak, jak ji známe z jednoduché figury, protitrojky vpřed - dovnitř — vzad - ven (2 - 8). Její provedení je zde však obtížnější, poněvadž musíme jet větší rychlostí. Jedoucí noha je v hlubším podřepu a rovněž po obratu přejdeme více do podřepu než и jednoduché protitrojky. Je to proto, abychom vytažením z kolena a současným přednožením levé volné nohy získali v přechodu (9) rychlost a snáze tak projeli druhou polovinu figury — protitrojku vpřed - ven(ještě stále na pravé noze). V přechodu po výměně vnitřní hrany za vnější opět přejdeme do podřepu a jedeme již s levou nohou zanoženou a otočeni zády do kruhu s normálním držením do vnější protitrojky (10 - 12). V těchto místech bývá rychlost již poněkud menší. Proto se musíme snažit ji ve vlastní protitrojce opět získat, a to prací kotníku a kolena, aby dojezd byl hladký, bez rušivých pohybů volnou nohou (13 až 16). Odrazem a nasazením oblouku vzad - dovnitř (17) nastává druhá fáze paragrafu. Po odrazu je velmi důležité co nejrychleji otočit trup hrudníkem do kruhu (19) (20), abychom byli ve zvýšené rychlosti co nejdříve připraveni na obrat protitrojkou (21), tentokrát vzad - dovnitřna levé noze. Stejně jako v prvém případě hraje i zde důležitou roli práce v podřepu jak před obratem, tak po něm. Přechod s výměnou vnější hrany za vnitřní je podobný přechodu při osmě vpřed (24 - 25). Po přechodu zaujmeme opět postoj obvyklý při protitrojce vpřed - dovnitřna levé noze. Také v této protitrojce se musíme snažit získat rychlost. Figuru dojíždíme obloukem vzad - ven na levé noze (29 - 32).

 

protitrojkovy_paragraf_vzad2
Grafické schéma stopy protitrojkového paragrafu vpřed 2.část
priprava
Provedení protitrojkového paragrafu vzad (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

chyby kresby stejné jako u jednoduchých figur, ze kterých se tato figura skládá (zvláště pečlivě je nutno dbát na přechody); ztráta rychlosti v prvé protitrojce po startu nebo „přeskočení" vlastní protitrojky ve snaze neztratit rychlost. (Toto „přeskočení" je největším problémem zadního protitrojkového paragrafu, musíme mu proto věnovat v nácviku nejvíce času. Budeme tedy nacvičovat po odrazu samostatně jak vnější, tak vnitřní protitrojky vzad stále ve větší rychlosti a současně nepřestaneme kontrolovat po každém obratu kresbu, zda jsme se příliš nenadlehčili — nezmizí-li stopa). Kontrola, nejsou-li v obratech dvě hrany nebo změny hrany před nebo za vrcholem obratu; více než kde jinde musíme při zvýšené rychlosti dbát, abychom stáli naprosto vzpřímeně, nepředkláněli se, abychom byli rameny a boky včas na obrat připraveni — jen tak se nám podaří odstranit chyby v prvé protitrojce po odrazu (kámen úrazu i u dobrých závodníků); nezískáme-li rychlost v prvé protitrojce, musíme se snažit alespoň v ní rychlost neztrácet, abychom vjížděli do přechodu s dostatečnou rychlostí; nezískání rychlosti v druhé protitrojce po přechodu nebo její získání za cenu porušení pravidelnosti kresby nebo její čistoty (také zde musíme individuálně nacvičovat protitrojky v nepatrné rychlosti a přitom neustále kontrolovat kresbu a zachovávat všechna pravidla platící pro správnost obratu protitrojkou).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Protitrojkový paragraf obecně
Protitrojkový paragraf vpřed
Protitrojkový paragraf vzad
Chyby v protitrojkových paragrafech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace