m2 m1

Protitrojkový paragraf obecně

 

Složená kombinace prvků: Protitrojka — Vlnovka — Protitrojka vpřed


Tato figura je kombinací prostého paragrafu a protitrojky. Požadavky na geometrii obrazce jsou tytéž, jako u prostého paragrafu a protitrojky.

 

protitrojkovy_paragraf_isu
Schéma stop protitrojkového paragrafu

 

 

Číslo obrazce Legenda: P=pravá noha, L=levá noha, v=vpřed, z=vzad, V=Ven, D=dovnitř
32a  
32b
33a  
33b  

 


Nejčastější chyby

 

chyby v kresbě i provedení vlastních obratů stejné jako u protitrojek ven i dovnitř a u osmy vzad na jedné noze; řada chyb je způsobena nezvyklou rychlostí, nutnou proto, abychom paragraf dojeli, zvláště v prvé protitrojce, nebo naopak příliš malou rychlostí v protitrojce po přechodu (tyto chyby odstraníme tím, že budeme zvlášť nacvičovat prvé protitrojky vícekrát za sebou ve stále větší a větší rychlosti, přičemž budeme dbát všech pokynů platných pro provádění jednoduchých protitrojek; ve druhém případě se budeme učit vícekrát za sebou získávat rychlost v protitrojce i v tak malé rychlosti, která v praxi třeba ani nepřichází v úvahu, přičemž se opět budeme snažit zachovávat všechna pravidla nutná pro správné provedení); provedení druhého obratu po přechodu mimo hlavní osu, což odstraňujeme tím, že pohledem sledujeme prvou protitrojku na druhé straně osmy (to ovšem vyžaduje značnou praxi vzhledem k tomu, že ani na závodech nemáme vždy k dispozici naprosto čistý led a že je zde možnost záměny s jinou figurou).

 


Podobná témata

Protitrojkovy paragraf obecně
Protitrojkový paragraf vpřed
Protitrojkový paragraf vzad
Chyby v paragrafech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace