m2 m1

Trojkový paragraf vzad

 

Složená kombinace prvků: Trojka - Vlnovka - Trojka vzad


Tato složená figura opět předpokládá dobrou znalost trojek vpřed - ven a dovnitř, jakož i vzad - ven a dovnitř. Popíšeme si trojkový paragraf vzad na pravou nohu.

Grafické schéma stopy trojkového paragrafu vzad 1.část

Start je stejný, jako u kruhu vzad - ven (2). Brzy po nasazení se však přetočíme (3) zády do kruhu. Levé rameno a paže jsou vzadu, volná levá noha je v přednožení dovnitř a je překřížena nad stopou, očima sledujeme stopu pod levou paží za sebou (4). Musíme se co nejdříve dostat do takové polohy, abychom byli bezprostředně před polovinou kruhu připraveni provést obrat trojkou vzad - ven (5), kterému jsme se učili při trojkách vpřed - dovnitř- vzad - ven. Z trojky vyjíždíme s levým ramenem a paží vpředu, pravým ramenem a paží vzadu, levá noha je přednožená (7). Když se blížíme ke středu osmy, přejdeme do podřepu, vysuneme volnou nohu těsně nad ledem ještě dále vpřed (9) a provedeme přechod vlnovkou (10), který již známe z vlnovky — trojky dovnitř. Do dalšího kruhu jedeme vnějším obloukem vpřed na pravé noze, v jehož průběhu musíme připravovat celé tělo na další obrat trojkou vpřed - ven (14). Odraz (18) do dalšího kruhu, který začínáme nasazením oblouku vzad - dovnitřna levé noze (19), musí být mohutný, aby nám švih vystačil na projetí celého paragrafu. Nebudeme opakovat popis trojky vzad - dovnitř, protože ji známe z jednoduché figury (20 - 24). Poněkud nezvyklá je jen rychlost (stejně jako u prvé, vnější trojky) v prvých obratech po odrazu (obtížné je krytí). Pomůžeme si tím, že při nasazení přejdeme do podřepu a snažíme se udržet stopu směrem k vnitřku kruhu, protože nemáme vždy lepší možnost vyjet směrem ven než opačně. Přechod provedeme tentokrát z oblouku vpřed - dovnitřna téže noze. Platí tady opět stejné zásady jako u téhož přechodu ve vlnovce — trojce ven (25 - 27). Také další trojka (30) vpřed - dovnitřna levé noze není pro nás ničím novým. Z trojky vyjíždíme obloukem vzad - ven na levé noze (31), kruh normálně zakončíme (32 - 34) a odrážíme se do dalšího kruhu a celý cyklus opakujeme.

 

 

trojkovy_paragraf_vzad1
Grafické schéma stopy trojkového paragrafu vzad 2.část

 

 

priprava
Provedení trojkového paragrafu vzad (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

 

chyby kresby bývají stejné jako u všech jednoduchých trojek, chyby při přechodech jako u vlnovky — trojky; málo intenzívní obraz (zvláště prvý) a z toho vyplývající malá rychlost po přechodu čímž se obvykle zmenší druhý kruh (start a prvý odraz je nutno cvičit samostatně, třeba několikrát za sebou a vždy po prvém zajetí dvou kruhů kontrolovat, zda jsou stejně velké); příliš dlouhé odrazy, popřípadě vlečení volné nohy po ledě po odrazu; „vytržené*1 trojky v druhém kruhu (porušená symetričnost kresby), způsobená tím, že se bruslař snaží paragraf dojet (i zde je nutno věnovat velkou péči nácviku získání rychlosti v trojkách — bruslař musí být v podřepu, musí mít pocit, jako by se chodidlem přisával k ledu, vlastní nadlehčení v obratu musí vycházet z kotníku a pak teprve z kolen, přičemž se pánev zpevní a vytlačí vpřed, bruslař nesmí připustit trhavý švih volné nohy ve směru obratu a musí umět získat rychlost v obratech z pomalé jízdy, a to i na špatném ledě za těžkých povětrnostních podmínek, a musí neustále kontrolovat, zda v obratech nebo po vrcholu nemění nesprávně hranu); ostatní chyby podobné jako u jednoduchých figur, z nichž se paragraf skládá.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Trojkový Paragraf obecně
Trojkový paragraf vpřed
Trojkový paragraf vzad
Chyby v paragrafech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace