m2 m1

Brýlový krok

 

Brýlové kroky vzniknou, když na místo protizvratu provedeme protizvratový krok (přešlápneme, přeložíme, podložíme). Velmi efektní jsou kombinace rozličných kroků s "brýlemi". Brýle se skládají, jak je vidět z obrázku z po sobě provedeného zvratu a protizvratu. Nic složitého na tom není, neboť nejtěžší složku zvratu -­ udržení švihu na jízdu po kruhu po obratu - zde odpadá: tělo se na prostředním oblouku "brýlí" skutečně snaží otočit proti směru hodinových ručiček do přípravné polohy protizvratu, ke kterému dochází, jako by samo od sebe. Brýle se provádí ve velmi rychlém tempu a ve velkých rozměrech a při půvabném a smělém předvedení imponuje divákům náhlými změnami směru jízdy a náklonů. Nutno připomenout a podtrhnout, že u všech kroků, jako nakonec u mnohých jiných prvků ízdy, pevná noha musí po celou dobu "pérovat" jako - pružina tím, že se ohýbá a napíná podle potřeby, čímž se pohyb stává pružným, měkkým a jistým.

Mezi kroky rozeznáváme především kroky jednoduché, kde volná noha, stávající se pevnou, jde stejným směrem, jako šla druhá noha před přestoupením. Jednoduché kroky mohou byť: přímé, když se volná noha staví na led vedle stojné - ty známe už z povinných cviků; 2. s překládáním, kdy se volná noha staví na led překřížená zpředu, přes jedoucí stojnou nohu (příklad 1 a - e);

kroky_bryle
Klasické provedení brýlí
1. Oblouk (pv, pd, zv, zd) s malou výdrží třeba jeti hodně na hraně
2. Volná noha může (podle způsobu provedení zvratu) pokračovat kolem nohy jedoucí a překřížit se přes ni (za-křížit se za ni),  
3. Lehce provedený zvrat a volná noha pokračuje dále ve směru jízdy,  
4. volná noha dosáhla vrcholu přednožení (zanožení), ukončili jsme zvrat a celé tělo se připravuje na protizvrat, noha jde zpět, aby před protizvratem byla opět v blízkosti nohy jedoucí.  
5. lehce provedený Protizvrat  
2. výjezd obloukem s malou výdrží konečné posice a případně náklon.  

Jako při překládání, tak i při podložení se neprovádí odraz vnitřní hranou brusle, jako u přímých kroků, ale vnější. Kroky s překládáním v jízdě vzad a s podložením v jízdě vpřed nazýváme nepravými kroky - "veksíry". Veksír vzad - dovnitř (obr. 75 d - f) se používá velmi často ve volné jízdě, zejména v tancích.
Kromě jednoduchých kroků mohou být i kroky se změnou jízdy, kde se druhý krok neprovádí tím samým způsobem, jako první, přitom je možné změnit hranu brusle, a nebo čelo pohybu, nebo také oboje; volná noha se staví buď vedle stojné nohy, nebo se překládá a nebo se podkládá. Kromě toho při krocích se změnou čela pohybu je možné volnou nohu vytočit ven, a nebo dovnitř, t j. možné vytočit buď špičku a nebo patu. Takto se dají dělat mnohé nejrozmanitější kroky; příklady viz. na obr. 77.
Kromě těchto kroků se však velmi často používaji i kroky složitější, které jsou kombinací povinných cviků s obraty a střídavého překračování na druhou nohu; z posledních zde uvádíme jen kroky se změnou hrany, ne se změnou čela pohybu, Jebo. tii 8а rahi uz při obratu povinného cviku.

Velmi efektní jsou kombinace rozličných kroků s "brýlemi". Brýle se skládají, jak je vidět z obrázku obr. 82, z po sobě provedeného zvratu a protizvratu. Nic složitého na tom není je, nejtěžší složka zvratu ­ udržení švihu v jízdu po kruhu po obratu odpadá: trup se na prostředním oblouku "brýlí" skutečně snaží otočit proti směru hodinových ručiček do přípravné polohy protizvratu, ke kterému dochází jakoby samo od sebe. Brýle se provádí ve velmi rychlém tempu a ve velkých rozměrech a při půvabném a smělém předvedení imponují divákům náhlými změnami směru jízdy a náklonů. Rozsah této příručky nám nedovoluje uvést podrobnosti o nekonečně rozmanitých kombinacích rozličných kroků. Je třeba vzpomenout a podtrhnout, že při všech krocích, jako nakonec u mnohých jiných prvků volné jízdy, pevná noha musí po celou dobu "pérovat" jako pružina tak, že se ohýbá a napíná pode potřeby, čímž se pohyb stává pružným, měkkým a jistým.


Brýle s vlnovkou

bryle_vlnovka_o79
Brýle s vlnovkou

 

1. Vzad - ven
2. Přeložit vzad - dovnitř
Vlnovka vzad - ven
Brýle
3. Přeložit vzad - dovnitř
Vlnovka vzad - ven
Brýle
1. Přeložit vzad - dovnitř

 


Brýlový krok s překládanou trojkou

1. Vpřed - dovnitř
Brýlový krok
2. Přešlápnout vpřed - ven
trojkový krok
3. Přeložit vzad - ven
Angličan
4. Vpřed - ven

 


Brýlové kroky vpřed - dovnitř a vpřed - ven.

Brýlové kroky vzniknou, když na místo protizvratu provedeme protizvratový krok (přešlápneme, přeložíme, podložíme).

 

bryl_kroky_pd_pv_o80
Brýlové kroky vpřed - dovnitř a vpřed - ven

 

1. Vzad - ven
2. Přešlápnout vpřed - ven
Brýlový krok
3. Přešlápnout vpřed - dovnitř
Brýlový krok
4. Přeložit vzad - dovnitř

 


Nejčastější chyby

Nejčastější chybou při všech. krocích bývá, že nejsou dost čisté proto, že bruslař sklouzl z hrany, zbytečně změnil hranu, nebo některou bruslí škrábal led. Aby se tomu předešlo, třeba věnovat zvýšenou pozornost práci trupu: třeba otočit bokem jako na začátku nového oblouku. Jen uvědomělý, promyšlený trénink může zaručit dobré výsledky.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace