m2 m1

Chassé krok

 

Chassé krok by se dal charakterizovat, jako krok - sun - krok, který je obloučkovým krokem s podkládáním (při jízdě vpřed) a s překládáním (při jízdě vzad). Tento krok najde své uplatnění v tancích na ledě. Nácvik je vhodný společně s partnerkou.

 

Jednoduchý Chassé krok vpřed - Projedeme dva kroky, při kterých volnou nohu (na obrázku - pravá) postavíme zepředu, ale vedle stojné nohy (na obrázku - levá). Volnou nohu (nyní to je levá) zvedáme od stojné nohy bočním pohybem z ledu.

 

chasse_vpred
priprava
Provedení jednoduchého kroku Chassé - vpřed (Video ukázka)

Jednoduchý Chassé krok vzad - Projedeme dva kroky, při kterých volnou nohu (na obrázku - pravá) postavíme zepředu, ale vedle stojné nohy (na obrázku - levá). Volnou nohu (nyní to je levá) zvedáme od stojné nohy bočním pohybem z plochy.

chasse_vzad
priprava
Provedení jednoduchého kroku Chasse - vzad (Video ukázka)

Křížený Chassé krok vpřed - Projedeme dva kroky, volnou nohu zakřížíme za stojnou nohu se současným skluzem vpřed (viz obrázek)

chasse_krizeny_vpred
priprava
Provedení jednoduchého kříženého Chasse kroku - vpřed (Video ukázka)

Zkřížený Chasse krok vzad - Projedeme dva kroky, volnou nohu zakřížíme před stojnou nohou se současným skluzem vzad (viz. obrázek)

chasse_krizeny_vzad
priprava
Zkřížený Chasse krok vzad (Video ukázka)
chasse_vzad
priprava
chasse_vzad Video ukázka

 


Nejčastější chyby

Nejčastější chybou při všech. krocích bývá, že nejsou dost čisté proto, že bruslař sklouzl z hrany, zbytečně změnil  hranu, nebo některou bruslí škrábal plochu. Aby se tomu předešlo, třeba věnovat zvýšenou pozornost práci trupu: trup třeba otočit bokem jako na začátku nového oblouku. Jen uvědomělý, promyšlený trénink může zaručit dobré výsledky.

 

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace