m2 m1

Chyby v krokových kombinacích

 

Za nesplnněný prvek, se považuje v následujících případech: pád jednoho z partnerů v první polovině krokové kombinace; celkový nesoulad partnerů v průběhu provedení; nedostatek hlubokých hran (v obloucích) příkrá DUG (papírový had)
Zas hrubou chybu se považuje: nesplnění jedním z partnerů poloviny kombinace; slabý a nejistý průběh; ztráta rovnováhy, tempa pohybu; opětovné narušení synchronizace obou partnerů; jednotvárnost kroků, značná neuzavřenost kruhů (v krocích po kruhu); velká nesouměrnost oblouků (vlnovek)

Za výraznou chybu se považuje: značná ztráta rychlosti při provádění kroků a jejich kombinací, odklon od tvarů krokové kombinace, málo mnohotvárnosti v krocích a asynchronnost vjezdu a výjezdu u krokové kombinace; časté použivání zoubků, provedení kroků na malém průěru kruhu (u kroků po kruhu), značně vybočení z předlohy kroků oběma partnery.

Za nepatrnou chybu se považuje: nepatrná asynchronnost v prováděncýh krocích, nepatrně narušení krokových obrazců; odchylky v pozici rukou, nohou a těla; "svázanost a nejistota pohybu.

Za drobnou chybu se považuje: neestetičnost samostatných póz partnerů, odchylky v pozici rukou, nohou atd.

 

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

 


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace