m2 m1

Cross Roll kroky

 

cross_roll_1

Cross Roll - zkřížený oblouk, dlouhý, nebo krátký, provádí se vpřed, nebo vzad - ven. Kresba stopy na ploše tvoří obrácenou křivku, oproti předcházejícímu oblouku.

Cross Roll - zkřížený oblouk, začíná zkříženým odrazem. Odraz začíná vnější hranou brusle.

 

cross_roll_2
Cross Roll vpřed

 

cross_roll_3
Cross Roll vzad předělat obrázek

 

cross_roll_4
Diagram Cross Roll kroku vpřed: a - správně ; b -nesprávně - odraz přední částí brusle

 


Nejčastější chybou ve všech krocích bývá, že nejsou dost čisté proto, že bruslař sklouzl z hrany, zbytečně změnil hranu, nebo některou bruslí škrábal plochu. Aby se tomu předešlo, je třeba věnovat zvýšenou pozornost práci trupu: trup třeba otočit bokem, jako na začátku nového oblouku. Jen uvědomělý, promyšlený trénink může zaručit dobré výsledky.

 

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace