m2 m1

Krokové kombinace - přechody

 

Kroky tvoří bohatý a svým obsahem rozmanitou část jízdy; je možné z nich sestavovat nekonečné, množství kombinací, které slouží za základ, jakoby na pozadí vynikajícím těžším a působivějším prvkům, jako jsou např. piruety a skoky. Uvádíme tu jen nejtypičtější kroky a ponecháváme na zájemci, aby se pokusil v praxi vyčerpat celou rozmanitost ostatních kroků a jejich kombinace.

kroky_4b
Příklad 4
kroky_5b
Příklad 5

Mezi kroky rozeznáváme především kroky jednoduché, kde volná noha, stávající se pevnou, jede stejným směrem, jako jela druhá noha před přestoupením. Jednoduché kroky mohou být: přímé, když se volná noha staví na led vedle stojné - ty známe už z povinných cviků; 2. s překládáním, kdy se volná noha staví na led překřížená z předu, přes jedoucí stojnou nohu (příklad 1 a - e);

kroky_1a
Příklad 1a, b
kroky_2a
Příklad 1c, d, e

3.s podložením - kdy se volná noha zakříží zezadu pod jedoucí stojnou nohu (příklad 2.a - d).

 

kroky_3a
Příklad 2 a - d

Jako při překládání, tak i při podložení se neprovádí odraz vnitřní hranou brusle, jako u přímých kroků, ale vnější hranou. Kroky s překládáním v jízdě vzad a s podložením v jízdě vpřed nazýváme nepravými kroky - "veksíry". Veksír vzad - dovnitř (obr. 75 d - f) se používá velmi často ve volné jízdě, zejména v tancích.

Kromě jednoduchých kroků mohou být i kroky se změnou jízdy, kde se druhý krok neprovádí tím samým způsobem, jako první, přitom je možné změnit hranu brusle, a nebo čelo pohybu, nebo také oboje; volná noha se staví buď vedle stojné nohy, a nebo, se překládá, nebo se podkládá. Kromě toho u kroků se změnou čela pohybu je možné volnou nohu vytočit ven, a nebo dovnitř, t j. možné vytočit buď špičku,  a nebo patu. Takto se dají dělat mnohé nejrozmanitější kroky.
Kromě těchto kroků se však velmi často používají i kroky složitější, které jsou kombinací povinných cviků s obraty a střídavého překračování na druhou nohu; z posledních zde uvádíme jen kroky se změnou hrany, ne se změnou čela pohybu, Jebo. tii 8а rahi už při obratu povinného cviku.

Ze složitých kroků zde uvádíme:

Efektní jsou kombinace rozličných kroků s "brýlemi". Brýle se skládají, jak je vidět z obrázku, z po sobě provedeného zvratu a protizvratu. Nic složitého na tom není je, leho najťažšia složka zvratu ­ udržení švihu za jízdy na kruhu po obratu zde odpadá: trup se na prostředním oblouku "brýlí" skutečně snaží otočit proti směru hodinových ručiček do přípravné polohy protizvratu, ke kterému dochází jako by samo od sebe. Brýle se provádí ve velmi rychlém tempu a o velkých rozměrech. Při půvabném a smělém provedení imponují divákům náhlými změnami směru jízdy a náklonů. Je třeba zde taktéž připomenout a podtrhnout, že u všech kroků, jako u mnohých jiných prvků volné jízdy, pevná noha musí po celou dobu "pérovat", jako pružina tím, že se ohýbá a napíná podle potřeby, čímž se pohyb stáva pružným, měkkým a jistým.

 


Nejčastější chyby

Najčastější chybou u všech. kroků je, že nejsou čistě jeté. Neboť bruslař sklouzl z hrany, zbytečně měnil hranu, a nebo některou bruslí "škrábal led. Aby se tomu předešlo,je třeba věnovat zvýšenou pozornost práci trupu: trup je potřeba otočit bokem, jako na začátku nového oblouku. Jen promyšlený trénink může zaručit kvalitní výsledky.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace