m2 m1

Protitrojkovy krok

 

Protitrojkové kroky jsou odvozeny z protitrojky, změna hrany je usnadněna přešlápnutím, přeložením, nebo podložením volné nohy, na kterou se přenese po obratu váha těla.

Protitrojkové kroky

protitrojka_o62
Grafické schéma příkladu protitrojkových kroků

 

Kresby přešlápnuté protitrojky.

Var. Krok Obměna
A Přešlápnutá protitrojka Vpřed - ven, vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř
B Přeložená protitrojka Vpřed - ven, vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř
C Podložená protitrojka Vpřed - ven, vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř

 

Popis a možné kombinace ke grafickým schématům příkladů protitrojkových krokům A, B, C:

Var. Krok Akce Obměna
A 1. Vpřed - ven Vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř
  2. Přešlápnout vzad - ven Vzad - dovnitř, vpřed - ven, vpřed - dovnitř
B 1. Vpřed - ven Vpřed - ven, vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř
  2. Přešlápnout vzad - ven Vzad - dovnitř, vpřed - ven, vpřed - dovnitř
C 1. Vpřed - ven Vpřed - ven, vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř
  2. Přešlápnout vzad - ven Vzad - dovnitř, vpřed - ven, vpřed - dovnitř

 

Mnohé protitrojkové kroky jsou hladce proveditelné, jiné jsou násilné, nebo přímo nemožné.


Protitrojkové kroky s měsícovým nasazením

Jsou to kresby:

  • D, E, F, G. Pozorujeme, že kresba končí před obratem. Obrat se na volné noze neprovádí, nýbrž tělo se otočí samo v protitrojkovém smyslu a v měsícovém držení nasadí se volná noha na led.

Tyto kroky jsou možné z oblouku pv, tzv. amerikán (mohawk), který můžeme provést buď podložením, nebo přeložením (nesnadnější), nebo z oblouku pd (obrácený měsíc dovnitř), nebo z oblouků zd.

Amerikán je mohutný, klidný a vláčný cvik, pro někoho dosti obtížný pro měsícové nasazení těsně u jedoucí nohy. Před nasazením koná volná noha pohyb, jako při protitrojce, ale je možno provést amerikán i bez přednožení volné nohy. Na nasazení se volná noha musí včas připravit tak, aby se přechod obešel bez škrtání a kolísání. Vytočení nohy usnadní správné protitrojkové držení těla, hlavně ramen a boků. Po podložení (přeložení) může zůstat volná noha ještě chvíli v přednožení (spojeno s mírným záklonem a pěkným položením do oblouku). Volná noha jde potom do zanožení volným vláčným pohybem.

Var. Krok Akce
D. , E. 1. Vpřed - ven - amerikán
  2. Vzad - ven
F. 1. Vpřed - dovnitř - protitrojkový krok
  2. Vzad - dovnitř
G. 1. Vzad - dovnitř - protitrojkový krok
  2. Vpřed - dovnitř

 


Z protitrojkových kroků můžeme vytvořit též osmy podobné anglickým osmám. Viz. tabulka variací I.a II.

I. II.
Krok Akce Krok Akce
1. Vpřed - ven, protitrojkový krok 1. Vpřed - ven - amerikán
2. Přešlápnout, vzad - ven 2. Vzad - ven - angličan
3. Přeložit vzad - dovnitř 3. Vpřed - ven, protitrojkový krok
4. Přešlápnout, vzad - ven - angličan 4. Přešlápnout, vzad - ven - angličan
5. Vpřed - ven 5. Vpřed - ven
1. Přešlápnout vpřed - ven 1. Přešlápnout vpřed - ven

 


Americký valčík.

Americký valčík se sestává z amerikánů a protitrojkových kroků s měsícovým nasazením.

americky_valcik_o63
Grafické schéma Amerického valčíku

 

Krok Akce
1. Vpřed - dovnitř
2. Přešlápnout vpřed - ven, - amerikán
3. Vzad - ven
4. Podložit vzad - dovnitř, - protitrojkový krok
1. Vpřed - dovnitř

 


Jackson Haynesův valčík.

Je to zkrácený americký valčík. Kresbu si nejlépe uvědomíme podle předchozího obrázku (Amerického valčiku) a jeho dolní části. V protitrojce, nebo i před ní se nasadí volná noha na led a lehkou vlnovkou se podtáhne pod jedoucí nohu, která se přitom v koleně měkce ohne. Tím se dosáhne měkkého a houpavého pohybu. Obrat se provede vlastně na obou nohách a proto je velice snadný, zvláště neprovede-li se na levé noze protitrojka, nýbrž jen vlnovka a trojka.


Trojkové a protitrojkové kroky s vlnovkami.

trojkovy_protitrojkovy_krok_vlnovkou_o64
Grafické schéma trojkových a protitrojkových kroků s vlnovkami

 

Krok Akce
1. Vpřed - dovnitř — trojkový krok
2. Vzad - ven, vlnovka, vzad - ven
3. Přeložit vzad - dovnitř, protitrojkový krok
1. Vpřed - dovnitř

Amerikán s vlnovkami.

amerikan_s_vlnovkami_o65
Grafické schéma Amerikán s vlnovkami.

 

Krok Akce
1. Vpřed - ven, amerikán
2 Vzad - ven,
3. Přeložit vzad - dovnitř, vlnovka vzad - ven, angličan
1. Vpřed - ven

Amerikán s protitrojkovým krokem. Varianty I. a II.

I. II.
Krok Akce Krok Akce
1. Vpřed - ven - amerikán 1. Vpřed - ven - amerikán
2. Vzad - ven 2. Vzad - ven, protitrojkový krok
3. Přeložení vzad - dovnitř, protitrojkový krok 3. Přešlápnout vpřed - ven
4. Vpřed - dovnitř  
¨

Amerikán s trojkou

amerikan_trojka_o66
Grafické schéma Amerikán s trojkou
Krok Akce
1. Vpřed - ven - amerikán
2. Vzad - ven - vlnovkový krok
3. Podložit vzad - ven, trojka vpřed - dovnitř
4. Přešlápnout vpřed - ven, vlnovkový krok
1. Přešlápnout vpřed
¨

Vlnovka s trojkou a amerikánem

vlnovka_trojka_amerikan_o67
Grafické schéma Vlnovka s trojkou a amerikánem
Krok Akce
1. Vpřed - ven, Vlnovka vpřed - dovnitř, trojkový krok
2. Vzad - dovnitř, trojka vpřed - ven, Amerikán
3. Vzad - ven, Agličan
1. Vpřed - ven

Protitrojkové kroky s výdrží po obratu

protitrojkovy_krok_vydrz_o68
Grafické schéma protitrojkové kroky s výdrží po obratu

 

¨ ¨
I. II III.
Krok Akce Krok Akce Krok Akce
1. Vpřed - ven 1. Vpřed - ven, Protitrojkový krok 1. Vpřed - ven, protitrojkový krok
2. Vpřed - dovnitř, Protitrojkový krok, (s výdrží po obratu 2. Přeložit vzad - ven, Protitrojkový krok2. Přeložit vzad - ven, Protitrojka vpřed - dovnitř, trojkový krok
3. Přeložit vzad - dovnitř, Protitrojkový krok 1. Podložit vpřed - ven 3. Vzad - dovnitř, Protitrojkový krok,
4. Vpřed - dovnitř 4. Přešlápnout vpřed - dovnitř
1. Vpřed - ven

 


Protirojky s protitrojkovým krokem

protitrojky_protitrojkovy_krok_o69
Grafické schéma protitrojky s protitrojkovým krokem

 

Krok Akce
1. Vpřed - dovnitř
2. Vpřed - ven
3. Vpřed - dovnitř , Pravou nohou trojka vzad - ven , Angličan
4. Vpřed - ven , Pravou nohou trojka vzad - dovnitř
5. Vzad - ven
6. Přeložit vzad - dovnitř ,protitrojkový krok
1. Vpřed - dovnitř
nebo 5. Vzad - ven , vlnovka vzad - dovnitř , protitrojkový krok
1. Vpřed - dovnitř

 


Amerikán s velkou vlnovkou.

Krok Akce
1. Vpřed - ven, - Amerikán
2. Vzad - ven, Vlnovka vzad - dovnitř

 

Za vlnovku je možno připojit trojku, protitrojku atd. Velká klenutá vlnovka. Dá se použít jako nájezd na piruetu nebo skok,


Vlnovka s amerikánem a protitrojkou

Krok Akce
1. Vpřed - dovnitř, Vlnovka vpřed - ven, - Amerikán
2. Vzad - ven, Pravou nohou trojka vpřed - dovnitř, Vlnovka - amerikán
3. Vzad - ven

 


Amerikán s trojkou a vlnovkou.

Krok Akce
1. Vpřed - ven, - Amerikán
2. Vzad - ven, Pravou nohou trojka vpřed - dovnitř, trojkový krok
3. Vzad - dovnitř, Vlnovka vzad - ven, Angličan
1. Vpřed - ven

 


Protizvrat s amerikánem.

Krok Akce
1. Vpřed - ven, Pravou nohou zvrat vzad - ven, Angličan
2. Vpřed - ven, Amerikán
3. Vzad - ven

Zvrat s amerikánem.

Krok Akce
1. Vzad - ven, Zvrat vpřed - ven, Amerikán
2. Vzad - ven

Měsícová vlnovka s protizvratovým krokem.

Akce
Měsíc - dovnitř, Vlnovka, Měsíc ven
Zvednout nohu, která je ve směru jízdy výjezd vzad - ven, podložit vzad - dovnitř, přeložit vzad - ven, přeložit vzad - dovnitř - protitrojkovým krokem. nasadit vpřed - dovnitř - měsíc dovnitř ... atd.

Všechny doby jsou krátké, krok je proveden v dobrém tempu několikráte za sebou

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace