m2 m1

Protizvratový krok a jeho kombinace

 

Kroky tvoří bohatý a svým obsahem rozmanitou část volné jízdy; je možné z nich sestavovat nekonečné, množství kombinací, které slouží za základ, jakoby na pozadí vynikajícím těžším a působivějším prvkům, jako jsou např. piruety a skoky. Uvádíme tu jen nejtypičtější kroky a ponecháváme na zájemci, aby se pokusil v praxi vyčerpat celou rozmanitost ostatních kroků a jejich kombinace.
Mezi kroky rozeznáváme především kroky jednoduché, kde volná noha, se stává pevnou, jede stejným směrem, jako jela druhá noha před překročením. Jednoduché kroky mohou být:

Kromě jednoduchých kroků mohou být i kroky se změnou jízdy, kde se druhý krok neprovádí tím samým způsobem, jako první, přitom je možné změnit hranu brusle, a nebo čelo pohybu, nebo také oboje; volná noha se staví buď vedle stojné nohy, a nebo se překládá, nebo se podkládá. Kromě toho při krocích se změnou čela pohybu je možné volnou nohu vytočit ven, a nebo dovnitř, tj. možné vytočit buď špičku, a nebo patu. Takto se dají dělat mnohé nejrozmanitější kroky; obr. s příklady rozmanitých kroků.)

Kromě těchto kroků se však velmi často používají i kroky složitější, které jsou kombinací povinných cviků s obraty a střídavého překračování na druhou nohu; z posledních zde uvádíme jen kroky se změnou hrany, ne se změnou čela pohybu, Jebo. tii 8а rahi uz pri abrate pavinn,eha. cviku. Zvratovým krokem nazýváme přešlápnutý, přeložený, nebo podložený zvrat. Po provedení obratu přeneseme váhu těla na druhou nohu. Kresba: zvratový krok přešlápnutý, přeložený a podložený (pv).

Ze složitých kroků zde uvádíme:

Protizvratové kroky.

kroky_14
Příklad protizvratového kroku

Protizvratový krok se zvratovým.

kroky_14
Příklad protizvratového kroku

Protizvratový krok se zvratovým.

anglicka_osma_o56
Příklad protizvratové kroku se zvratovým.
1. Vpřed - ven, Protizvratový krok
2 Přešlápnout vzad - dovnitř, Zvratový krok
1. Přešlápnout vpřed - dovnitř

Vlnovka s protizvratovým krokem.

1. Vpřed - dovnitř
Vlnovka vpřed - ven
Protizvratový krok
2 Přeložit vzad - dovnitř
Vlnovka vzad - ven
Protizvratový krok
1. Přešlápnout vpřed - dovnitř

Amerikán s protizvratovým krokem.

1. Vpřed - ven
Amerikán
2. Vzad - ven
3. Přeložit vzad - dovnitř
Vlnovka vzad - ven
Protizvratový krok
4. Přešlápnout vpřed - dovnitř

Protizvrat se zvratovým a trojkovým krokem.

1. Vpřed - dovnitř
Na pravé noze zvrat vzad - ven
Zvratový krok
2. Vpřed - dovnitř
trojkový krok
3. Vzad - dovnitř

 


Nejčastější chyby

 

Nejčastější chybou při všech. krocích bývá, že nejsou dost čisté proto, že bruslař sklouzl z hrany, zbytečně změnil  hranu, nebo některou bruslí· škrábal led. Aby se tomu předešlo, třeba věnovat zvýšenou pozornost práci trupu: trup třeba otočit bokem jako na začátku nového oblouku. Jen uvědomělý, promyšlený trénink může zaručit dobré výsledky.

 

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace