m2 m1

Révy

 

Révami se nazývají kroky, při kterých jedeme na obou nohou, odraz a váha těla se střídavě přenáší z jedné nohy na druhou; nohy se postupně kříží, přetínají své stopy a zase se uvolňují a jedou vedle sebe; švih se získává odrazem z hran, při kterých se brusle neodlepuje od plochy. Základním prvkem každé révy je složitý pohyb, tzv. "obtahování", které pohání tělo vpřed.

Na "obtahování" vpřed je třeba postavit se na obě nohy špičkami lehce od sebe, prvá noha je trochu předsunutá a stojí na vnější hraně, váha těla se přenáší na ni a současně s otáčením trupu vpravo tlačí levá brusle vnitřní hranou na plochu, nebo se odráží, při čemž se neodlepí od plochy; levá noha se přitom co nejvíc vzdaluje od pravé, ale ihned se k ní zase přibližuje, při čemž levá nohy „obtahuje pravou, předhání ji a překřižuje ji ze předu. Tehdy se trup těla přestává otáčet, obě nohy mění hranu a přestávají se křížit, celé tělo se nahýbá vlevo a jeho váha se přenáší na levou nohu, která se takto ocitá před pravou nohou. Když se celý tento složitý pohyb zopakuje na druhou stranu a přitlačí se nyní vnitřní hranou pravé brusle na plochu

54
Réva - obtahováním

a trup se otáčí vlevo, při čemž obtahuje pravá noha po ploše levou, až ji překříží a znovu se mění hrana obou bruslí s přenesením váhy těla nyní na pravou nohu, vytvoří se druhá „réva" vpřed, ale už druhou nohou. Opakováním těchto pohybů v předchozím pořadí se naučíme velmi rychle „obtahovat s nohami střídavě překříženými a uvolněnými.

Révy vzad; k nim je třeba se postavit se špičkami u sebe do základního postavení na obě nohy a pokračovat dále stejně, jak bylo uvedeno v předchozí části. Jednoduchá réva se provede tak, že po skončení prvního „obtahovaní pokračuje otáčení trupu vlevo a každá noha vykoná po jedné trojce (vpřed) s přenesením váhy těla na pravou nohu; dále se zase obtahuje levou nohou okolo pravé, načež se levá noha zakříží. Po změně hran obou bruslí jedou nohy od sebe a po jednej trojce na každé noze (vzad) ocitáme se v původní poloze, celý „ohyb" jednoduché révy se zakončí a ve cviku je možno pokračovat v tom samém pořadí dál.

reva_94
Réva vzad

Dvojnásobná réva se provede tak, že se po první révě neudělá po jedné, ale po dvou trojkách na každou nohu, a to tak, aby váha těla zůstala na pravé noze, v důsledku čeho tato (pravá) noha opíše malou dvojtrojku, nebo až smyčku a levá noha opíše okolo ní širší dvojtrojku; na to se krasobruslař vrací do původní polohy na novou révu vpřed, ale už pravou nohou okolo levé; když byly zopakovány všechny uvedené pohyby na opačnou stranu, zakončí celý „ohyb" dvojnásobné révy vpřed a může začít její druh ý ohyb atd. (obr. pod textem).

reva_95
Dvojnásobná réva

 

Se stejným pořadím ohybů se provádí i dvojitá réva vzad, kterou začínáme "obtahováním" vzad. Velmi krásna je měsícová réva (obr.pod textem)

reva_96
Dvojitá réva vzad

, která je součástí mnoha kombinací jízdy. Provádí se tak, že po prvním obtáhnutí levou nohou vpřed se udělá nejprve trojka (vpřed - ven) jen na levé noze, v důsledku čeho dostaneme polohu měsíce dovnitř s jízdou vpravo; když jsme co nejdéle vydrželi tuto polohu, provedeme trojku na pravé noze, při čemž se obě nohy zkříží (levá překříží pravou) a váha těla zůstává na pravé noze; trup se energicky otáčí vlevo a ihned na to se dělá trojka na patě překřížením levé nohy, která se tím uvolní; ihned potom se dělá poslední trojka na pravé noze (vzad — ven) a bruslař se ocitá v základním postavení, z kterého může celý řetěz pohybů opakovat na opačnou stranu: obtahovat pravou, trojka na pravé noze, měsíc vlevo, trojka na levé noze, trojka na patě pravé nohy a trojka na patě levé nohy, čím se celý ohyb révy zakončuje. Měsícovou révu je možné velmi okrášlit, pokud po prvních dvou obratech na každé noze namísto obtahováni pravou nohou uděláme rychle ještě dva stejné obraty na tu stejnou stranu se stejným zkřížením nohou i po prvním obratu pravé nohy,jako předtím. Další komplikování rév spočívá v tom, že se první obraty (trojky) provádí před zakončením "obtahovaní", totiž tehdy, když jsou nohy ještě zkřížené


Nejčastější chyby

Vzhledem k tomu, že není lehké osvojit si všechny střídavé pohyby obou noh, zvykají si začátečníci obyčejně hledět na nohy a na led pod sebe. Tento zvyk jim jen překáží v učení. Potřebné je co nejlépe využit svoje svalové a ne zrakové vjemy, a stejně tak zrakové představy odvozené z instruktáže, které se jim dostalo.
V révách se velmi často setkáváme s nezdarem a pádem při obratech, když jsou nohy zkřížené; příčinu třeba hledat v tom, že se při obratu nepřenáší váha těla na patřičnou nohu, a také v tom, že nohy nejsou stehenní částí a koleny k sobě přitisknuté.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2. část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace