m2 m1

Speciální figury

V této části si ukážeme některé ze speciálních figur, které časem zapadly v zapomění. A tak není na škodu si připomenout "retro", některé se čas od času objevují ve volných jízdách.

Důraz všech speciálních figur je kladen na kresbu. Pro běžného diváka je jejich provedení málo zajímavé, protože zde téměř chybí hlavní prvek krasobruslení - pohyb.

Úloha speciálních figur — bohatá, různorodá kresba. Obtížnost spočívá převážně v tom, že průběh je pomalý, čím více je komplikováno zachování rovnováhy.

Obrazce zde popisované vychází částečně z prvků základního bruslení, částečně z jiných postupů, popsaných v oddíle kraso, k jejichž popisu nyní přejdeme.

1. Zobce

Kresby těchto figur ukazují obr.a, b, c, d níže

spec_43a spec_43b spec_43c
spec_43d
Příklady figur tzv. zobců

část obrazu a) připomíná zahnutý zobák ptáka. Pro to, aby bylo možné vykreslit ostrý úhel, je nutno na krátký moment zastavit celkový pohyb. Základem je vlnovka provedená z «místa».;

Zobec vpřed - vzad. Za velmi pomalého pohybu je volná noha vynesena vpřed, po té pohyb zvolňuje až se zastaví. Nyní volná noha učiní velmi prudký pohyb vzad, čím se přejde do pohybu vzad a volná noha jde vzad - ven- dovnitř. Tuto vlnovku "z místa" pojmenoval Panin jako odtahování.

Zobce s jinými směry provozu jsou analogické k zde popsaným. Zobec může být otevřený (obr. a), uzavřený (obr. b) a křížený (obr. c). Opakováním zobců jedno za druhým, lze kreslit originální obrazce (obr. d).


2. Kombinace se zvraty a protizvraty.

Figura se skládá ze zvratu a protizvratu, jede se postupně a připomíná tvar brýlí (obr. brýle а). Pokud protizvratu předchází zvrat, dostaneme obrácené brýle ((obr. obrácené brýle b). Pokud střední oblouk uděláme kratší a okrouhlý, tak protnutím prvního a třetího oblouku dostaneme obrazec, s názvem kloubouček (obr. klobouček а). Kloboučky s obrácenými brýlemi jsou velmi obtížné. Zavedením středního oblouku z figur (trojky, kliček atd.) zle klobouček zesložitět (obr. 45 6).

 

spec_44a_b
Brýle a), b)
spec_45a spec_45b
 Klobouček a), b)

Po ukončení prvního kloboučku lze na téže noze udělat druhý, orientovaný kolmo k prvnímu. Dalším zopakováním tohoto tvaru vytvoříme na ledě « kříž z kloboučků » (obr. Kříže viz niže). Kříže mohou mít velmi složitý tvar a obtížné na provedení. Ukázka Engelmannova kříže je neuvěřitelně obtížná tím, že je nutno provést kličku okamžitě po provedení zvratu.

spec_46_kriz_1 spec_46_kriz_2 spec_46_kriz_36
spec_46_kriz_4 spec_46_kriz_5 spec_46_kriz_6
příklady tvarů obrazců vytvořených zákadními figurami

3. Různé kombinace.

 

spec_47_1 spec_47_2 spec_47_3 spec_47_4
spec_47_5 spec_47_6
Рис. 47

 

Zde uvedené tvary speciálních figur ukazují, jaké náročnosti, jemnosti a čistě kruhových pletenců lze docílit.

Při studiu těchto obrazců, není třeba připomínat, že celá figura je provedena na jedné noze a z jednoho odrazu.

Některé složité kříže vyžadují na provedení asi půl minuty, při čemž, průběh se zajišťuje jen pohybem volné nohy. K provedení speciálních figuru musí být tělo mimořádně pružné, přesnost a zřetelnost všech pohybů a dokonalá rovnováha.

 


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace