m2 m1

Vlnovkový krok

 

Vlnovkové kroky jsou odvozeny z vlnovky, změna hrany je nahrazena přešlápnutím, přeložením, nebo podložením. Tento krok bývá nesprávně nazýván "kroužky" nebo obloučky. Zvláště pěkně působí změna náklonu z jednoho obloučku do druhého.

Vlnovkový krok

vlnovkovy_krok_o53
Grafické schéma příkladů vlnovkových kroků

 

Přešlápnutý vlnovkový krok (A).

Var. Krok Akce Obměna Akce
A. 1. vpřed - ven (vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř) Vlnovka
A. 2. přešlápnout vpřed - ven (vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř)

 


Přeložený vlnovkový krok (B).

Var. Krok Akce Obměna
A. 1. vpřed - ven (vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř)
A. 2. přeložit vpřed - ven (vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř)

 


Podložený vlnovkový krok (C).

Var. Krok Akce Obměna
A. 1. vpřed - ven (vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř)
A. 2. přešlápnout vpřed - ven (vpřed - dovnitř, vzad - ven, vzad - dovnitř)

 

Opakované vlnovkové kroky tvoří již samy o sobě zajímavé kroky po přímce.


Vlnovkové kroky vpřed - ven s podkládáním.

Krok Akce
1. vpřed - ven
2 podložit vpřed - ven
1. podložit vpřed - ven atd.
¨

Ploché dlouhé obloučky se již blíží přímkám. Po podložení se volná noha přednoží táhlým pohybem (získá kmih) a pak se pomalu vrátí a jemně podloží. Tělo je téměř bez naklonění, jen ramena viditelně pracují.


Vlnovkové kroky vzad - ven s podkládáním.

Krok Akce
1. vzad - ven
2. podložit vzad - ven
1. podložit vzad - ven

 


Vlnovkové kroky vzad - dovnitř s překládáním.

Dobře klenuté obloučky. Tělo se překlápí z jednoho obloučku do druhého pomocí ramen, paží, hlavy atd. Hlava hledí stále proti směru jízdy. Jedoucí noha pracuje měkce v koleně.

Krok Akce
1. vzad - dovnitř
2 přeložit vzad - dovnitř
1. přeložit vzad - dovnitř
¨

Trojky s vlnovkovým krokem

vlnovkovy_krok_o54
Grafické schéma trojky s vlnovkovým krokem
1. vpřed - dovnitř, trojka vzad - ven — vlnovkový krok
2 podložit vzad - ven, trojka vpřed - dovnitř,  — vlnovkový krok
3. přešlápnout vpřed - dovnitř, — vlnovkový krok
1 přešlápnout vpřed - dovnitř

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace