m2 m1

Zvratový krok

 

Zvratovým krokem nazýváme přešlápnutý, přeložený, nebo podložený zvrat. Po provedení obratu přeneseme váhu těla na druhou nohu.

Kresba: zvratový krok přešlápnutý, přeložený a podložený (vpřed- ven).

Popis: 1. vpřed - ven —zvratový  krok 2. přešlápnout (přeložit, podložit) vzad.

Ostatní obměny jsou shodné jako u trojkového a protitrojkového kroku. Zvratové kroky spolu s protizvratovými působí pěkně ve formě dlouhých oblouků, třeba i hodně klenutých, které zpestřují obrat se změnou naklonění od protilehlého oblouku.

Na obrat je možno se připravit úmyslně vyznačeným držením, nebo překvapit! náhlou a nečekanou změnou. Některé z těchto kroků jsou pěkné, jiné i násilné, některé snadné, jiné téměř neproveditelné. Zvratové a protizvratové kroky s měsícovým nasazením.

Kresby A, B, C, D.Stopa končí před obratem. Obrat se na noze jedoucí neprovádí, nýbrž tělo se samo otočí ve zvratovém, nebo protizvratovém smyslu a v měsícovém držení se položí volná noha vláčně na led, jenže zde opačnou hranou.

zvrat_protizvrat_kroky_o70a
Grafické schéma zvratového a protizvratového kroku
zvrat_protizvrat_kroky_o70b
Grafické schéma zvratového a protizvratového kroku
zvrat_protizvrat_kroky_o70c
Grafické schéma zvratového a protizvratového kroku

Možné obměny:

aa Krok Akce
A zvratový krok pv (obrácený měsíc) 1. pv — zvratový krok
2. zd
B zvratový krok zv 1. zv — zvratový krok
2. pd
C. protizvratový krok pd 1. pd — protizvratový krok(obrácený měsíc)
2. zv
D. protizvratový krok zd 1. zd — protizvratový krok
2. pv

Zvláště hojně se užívá kroku D jako nájezdu na piruetu a skoky, Je to náš známý krok z trojky č. 7 záv, řádu.

Velmi často se používají kroky složitější, které jsou kombinací povinných cviků s obraty a střídavého překračování na druhou nohu; namátkou zde uvádíme jen kroky se změnou hrany, ne se změnou čela pohybu, neboť změna hrany se provádí už při obratu povinného cviku. Zde jsou jednotlivé příklady:

Příklady zvratových kroků:

Velký zvratový krok pd.

Krok Akce
1. pd — zvratový krok
2. podložit zv

Spirála pd — držení vrchní části těla jako na konci kruhu, rameno volné, nohy tlačím vzad, hlava hledí směrem jízdy. Volná noha se zakříží za nohu jedoucí a přiloží těsně k ní, se snahou dostati špičku ke špičce a patu k patě. V tomto držení je malá výdrž a pak rychlým zvratovým krokem položím volnou nohu a přenesu na ni váhu těla, Podložení si usnadním měkkým ohnutím nohy jedoucí v koleně. Po provedeném kroku zůstane volná noha ještě chvilku překřížena (mírný záklon). Ramena a paže vytočí a nakloní tělo do nového oblouku. (Též dobrý nájezd na piruety a skoky.)


Zvratový krok s amerikány.

Krok Akce
1. pd — zvratový krok
2. podložit zv — angličan
3. pv — amerikán
4. zv — angličan
5. pv — amerikán
6. zv — angličan
7. pv

Dobrý krok ke změně směru jízdy.

 


Trojkový krok s vlnovkovým a protizvratovým krokem.

trojkovy_krok_s_vlnovkovym_a_protizvratovym_krokem_o71
Grafické schéma trojkového kroku s vlnovkovým a protizvratovým krokem.

 


Vlnovka s protizvratovým krokem.

I. II.
Krok Akce Krok Akce
1. pv Vlpd — protizvratový krok 1. pd Vlpv — protizvratový krok
2. přešlápnout zv 2. přeložit zd

Oblouky vlnovek jsou rozlehlé a dobře klenuté. Vlnovky se mohou provést s volnou nohou vpředu.

 


Amerikán s vlnovkovým a zvratovým krokem a trojkou.

zvratovy_protizvratovy_krok_o72
Grafické schéma Amerikán s vlnovkovým a zvratovým krokem a trojkou
Krok Akce
1. pv — amerikán
2. zv — vlnovkový krok
3. podložit zv — zvratový krok
4. pdTzv — angličan
1. pv

 


Protizvratový krok se zvratovým.

Krok Akce
1. pv — protizvratový krok
2. přešlápnout zd — zvratový krok
1. přešlápnout pv

 


Vlnovka s protizvratovým krokem.

Krok Akce
1. pdVlpv — protizvratový krok
2. přeložit zdVIzv — protizvratový krok
1. přešlápnout pd

 


Amerikán s protizvratovým krokem.

Krok Akce
1. pv — amerikán
2. zv
3. přeložit zdVIzv — protizvratový krok
4. přešlápnout pd

 


Protizvrat se zvratovým a trojkovým krokem.

Krok Akce
1. pvPZzv — zvratový krok
2. pd — trojkový krok
3. zd

 


Protitrojka se zvratovým krokem.

Krok Akce
1. pvPTzd — protizvraíový krok
2. pv — zvratový krok s výdrží po obratu
3. přeložit zd — protizvratový krok
1. pv

 


Zvratový krok s výdrží po obratu s protizvratovým krokem.

zvratovy_krok_protizvrat_vydrz_o73
Grafické schéma Zvratový krok s výdrží po obratu s protizvratovým krokem

 

Krok Akce
1. pv — zvratový krok s výdrží po obratu
2. podložit zd — protizvratový krok
1. podložit pv

Krok v pomalém tempu. Kresby jsou téměř rovné, dlouhé přímky, přesto je důležité jeti dobře na hraně. Efektní je práce ramen, klid a vzpřímené držení vrchní části těla a hlavy. Před zvratem se volná noha přednoží a rameno volné nohy jde vpřed. Po zvratu zůstane volná noha vzadu, rameno volné se tlačí zpět, ale pak se pomalu uvolňuje a volná noha se vrací a lehce přeloží. Celé tělo se pomalu otočí v protizvratovém smyslu a volná noha se měkce položí na led a krok se opakuje


Zvratové kroky s výdrží po obratu.

zvratovy_krok_vydrz_o74.png
Grafické schéma Zvratové kroky s výdrží po obratu

 

Krok Akce
1. Vpřed - ven, Zvratový krok s výdrží po obratu
2. Podložit vzad - ven, Zvratový krok s výdrží po obratu
1. Podložit vpřed - ven

K účinku předešlého kroku přistupuje ještě význačnější pohyb volné nohy, která je před zvratem v přednožení, nebo v zanožení (vždy ve směru jízdy) a po zvratu zůstává jakoby upevněna ve vzduchu, ačkoli se celé tělo otočilo. Velice důležité je držet ji přesně nad stopou. Přednožování a zanožování volné nohy ná dodává ve spojení se vztyčováním z mírného podřepu při podkládání dostatek kmihu k pokračování cviku. Noha jedoucí musí jet stále na vnější hraně. K tomu pomáhají ramena, která se povolí až po podložení druhé nohy.

 


Zvratový krok na obou nohách.

zvratovy_krok_2n_o75
Grafické schéma Zvratový krok na obou nohách

 

Krok Akce
1. Pravá noha vpřed - ven,Zvrat vzad - ven, Levá noha se podloží vzad - dovnitř, Pravá noha zůstává na ledě, Pravá noha se přitáhne k levé noze a přeneseme na ni váhu těla. Levá noha se přeloží, převezme váhu těla a pravá noha současně s vlnovkou podjíždí levou nohu a zvedá se. Levá noha provede vlnovku a pravá noha se nasadí na angličana.

 


Měsíc se zvratovým krokem, dvojtrojkou a měsícem.

Zvratový krok s výdrží po obratu a dvojtrojkou.

zvratovy_krok_s_vydrzi_po_obratu_a_dvojtrojkou_o76
Grafické schéma zvratový krok s výdrží po obratu a dvojtrojkou

 

Krok Akce Krok Akce
1. Měsíc ven, - zvednout nohu, která je proti směru jizdy, výjezd vpřed - ven - zvratový krok s výdrží 1. pv — zvratový krok s výdrží
2. Podložit vzad - ven, trojka vpřed - dovnitř, trojka vzad - ven, Angličan (s ponecháním jedoucí nohy na ledě 2. Podložit vzad - ven, trojka vpřed - dovnitř, trojka vzad - ven
3. Nasadit vpřed - ven, měsíc ven 3. Přeložit vzad - dovnitř.

Působivým na tomto kroku, je práce ramen, rychlé obraty ve dvojtrojce a klidné ukončení, ať již kruhem vzad - dovnitř, nebo měsícem. Se švihem se musí dobře hospodařit, aby i druhý měsíc se mohl provést v tempu.

 


Vlnovkový krok s polopiruetou a zvratovým krokem.

vlnovkovy_krok_polopirueta_zvrat_krok_o77
Grafické schéma vlnovkový krok s polopiruetou a zvratovým krokem

 

Krok Akce
1. Vzad - ven, Vlnovkovy krok
2. Podložit vzad - ven, trojka vpřed - dovnitř, Volná se zakříží za jedoucí nohu
provedeme asi 3 piruetové obraty, a zvratový krok
3. Podložit vzad - ven

Zvratový krok se provede ihned po posledním otočení, bez výjezdu. Toho dosáhneme prací ramen a lehkým překlopením do protilehlého oblouku.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kroky obecně Obloukový krok
Trojkový krok 1. část Trojkový krok 2.část
Protitrojkový krok Vlnovkový krok
Zvratový krok Protizvratový krok
Anglická osma Brýlový krok
Chassé krok Mohawkový krok
Choctaw krok Cross roll krok
Rittbergerův krok Révový krok
Složité kroky Speciálni figury
Kombinace kroků 1 Kombinace_kroků 2
Chyby v kombinaci kroků  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace