m2 m1

Kruh vpřed - dovnitř

 

Základem této figury jsou oblouky vpřed - dovnitř, které jsme se naučili na osmě. Start je poet ve středu osmy. Prvý kruh nasazujeme na pravou nohu. Postavíme se tak, aby osa procházející boky přibližně splývala s hlavní osou osmy, tzn., že stojíme levým bokem do kruhu, po jehož obvodu pojedeme prvý kruh.tyto kruhy, jak už sám název napovídá, se jedou na vnitřních hranách. Paže jsou téměř ve frontální poloze, levá je mírně předsunutá. Nohy jsou těsně u sebe, chodidla kolmo na sebe, pravá brusle míří ve směru příčné osy osmy, levá je kolmo k ní se středem asi v místě pravé paty, špičkou směruje do středu kruhu, po jehož obvodu pojedeme.

 

kruh_vpred_dovnitr
Grafické schéma stopy kruhu vpřed - dovnitř

 

Přejdeme do podřepu a odrazíme se celou hranou levé brusle. Levou nohu zanožíme zad stopou, nebo nepatrně dovnitř kruhu (těsně nad ledem), jinak je to stejná pozice jako při obloucích vpřed - dovnitř. Levou paži předpažíme dolu, pravou zapažíme dolu, ruce jsou ve výši boku (1). V této pozici dojedeme téměř do poloviny a pak začneme vyvěnovat polohy paží: pravá paže a rameno jsou vpřed, levé rameno a levá paže vzad (4), současně levou zanoženou nohu zvolna přednožíme, brusle je těsně nad ledem (5), volnou nohu vedeme blízko jedoucí nohy a při přednožení ji napneme v koleni (6). Mírně se zakloníme a tím přeneseme váhu na zadní část brusle (7). V této pozici dojedeme až do středu osmy, pak přinožíme levou nohu a těsně před průsečíkem podélné a příčné osy osmy se odrazíme celou hranou pravé brusle, která vyjede poněkud vpravo z původního směru stopy směrem ke středu následujícího kruhu.

Aby byl odraz z celé hrany měkký, musí být proveden z podřepu. Paže jsou již připraveny k nasazení kruhu na levou nohu, pravá paže a rameno jsou vpředu, levá paže a rameno vzadu (8). V době uplynulé se jely kruhy třikrát na každou nohu, přitom není dovoleno označovat střed. Při nácviku je však toto označení nutné.

 

kruh_vpred_dovnitr_ru
Poloha těla na kruhu vpřed - dovnitř

 

priprava
Provedení kruhu vpřed - dovnitř (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

odraz špičkou brusle, nesprávná poloha paží a ramen, volná noha není vytočena, je překřížena za jedoucí nohou ven z kruhu (způsobuje přetáčení), předčasná, nebo naopak pozdní výměna polohy paží a ramen, ohnutí v hrudní časti páteře, hlava v předklonu, brada přitažená na prsa (tuto chybu je nutno u všech figur připomínat,)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kruh obecně
Kruh vpřed - ven
Kruh vpřed - dovnitř
Kruh vzad - ven
Kruh vzad - dovnitř
Kruh chyby

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace