m2 m1

Kruh vzad - dovnitř

 

Na rozdíl od kruhů vzad - ven, které zahajujeme z postavení čelem do kruhu, začínáme kruh vzad - dovnitř z postavení zády do kruhu. Nohy jsou u sebe , nebo mírně od sebe (ve vzdálenosti asi délky brusle kolmo na příčnou osu), váha těla spočívá na plochách obou bruslí, pravá paže je v předpažení dolů , levá paže je v upažení dolů.

 

kruh_vzad_dovnitr
Grafické schéma stopy kruhu vzad - dovnitř

 

Přejdeme do podřepu ne levé noze a rázným švihnutím pravé paže vzad (ve směru jízdy) a levé vpřed současně s odrazem levé nohy nasadíme kruh vzad - dovnitř na pravé noze (na vnitřní hraně brusle) (1). Ihned po odrazu se levé rameno a levá paže vracejí vzad , pravá paže vpřed , levá volná noha je v přednožení vytočena špičkou těsně nad stopou (2). Současně tlačíme levý bok mírně vzad a vyrovnáváme tak polohu trupu otočeného horní částí směrem do kruhu. Díváme se přes levé rameno za sebe na stopu (4). V této pozici dojedeme přibližně do poloviny kruhu, kde začneme vyměňovat polohu ramen a paží (pravou vzad, levou vpřed). Současně zanožíme levou (těsně vedle jedoucí nohy a nízko nad ledem) vytočíme ji špičkou a kolenem do kruhu (5). Stále se díváme dovnitř kruhu přes levé rameno na stopu. Na začátku kruhu jsme jeli v mírném podřepu, v tét fázi je jedoucí noha napjatá. Také volná noha je napjatá a vytočena dovnitř kruhu (5). Bezprostředně před středem osmy přejdeme opět do podřepu na pravé a vyjedeme krátkým obloučkem z původního směru ke středu následujícího kruhu, abychom se mohli na pravé noze vzepřít , odrazit a nasadit oblouk vzad - dovnitř na levé noze.

K nejsnadnějšímu provedení odrazu nám pomůže švih levou paží vzad do směru dalšího kruhu (8). Švih však musí být ihned vyrovnán návratem paží do původní polohy (pravá vzadu, levá vpředu). Volnou pravou nohu přednožíme a horní částí trupu se natočíme do kruhu. Ostatní fáze jsou stejné jako u kruhu nasazeného na pravou nohu.

 

kruh_vzad_dovnitr_ru
Poloha těla na kruhu vzad - donitř

 

priprava
Připravuje se Kruh vzad - dovnitř (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

příliš mírný podřep při odrazu (odrazová noha se smekne a odraz vyzní naprázdno) , startovní postoj příliš blízko průsečíku podélné a příčné osy , nebo dokonce přímo na něm (má za následek, že nasazení obou kruhů se nedotýká , brusle kreslí stopu až půl metru od průsečíku , stopa nasazení má vycházet přímo z průsečíku os) , po odrazu pomalý návrat vnitřního ramene , paže a boku do původní polohy, což způsobuje zbytečné natáčení ven z kruhu (volná noha !utíká" do překřížení a daleko ze stopy ven) , předčasný a dlouhým obloučkem provedený odraz (kruh zůstává otevřený) , tažení volné nohy po odrazu přední částí brusle po ledě (získávat takto stabilitu není dovoleno) , překřížena kresba nasazení (smí se pouze dotýkat).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kruh obecně
Kruh vpřed - ven
Kruh vpřed - dovnitř
Kruh vzad - ven
Kruh vzad - dovnitř
Kruh chyby

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace