m2 m1

Kruh vzad - ven

 

Jakmile alespoň částečně zvládneme vnější a vnitřní kruhy vpřed nacvičujeme vnější kruhy vzad. Hned od počátku se snažíme o dokonalé předvedení , neboť chyby,které bychom si upevnili, se přenášejí na řadu jiných cviků. Nacvičujeme opět na osmě . Postavíme se čelem do kruhu , po jehož obvodu pojedeme na pravé noze , paže i boky jsou ve frontální poloze , váha těla je rozložena stejnoměrně na plochy obou bruslí. Nohy jsou buď u sebe, nebo jen málo oddáleny od sebe. Přejdeme do podřepu , váhu těla přeneseme na levou nohu , pravou nadlehčíme , ale nezvedáme z ledu, předpažíme dolů pravou a zapažíme dolů levou a prudkým švihnutím pravé paže do zapažení a levé do předpažení se současným odrazem levou bruslí (opíše na ledě malý oblouček vzad) (1) se rozjedeme na pravé noze , kterou jsme předtím natočili patou do směru právě nasazeného kruhu.Jedeme vzad v podřepu na pravé noze na vnější hraně brusle a její střední až přední části. Paže jsou v poloze, do níž se dostaly švihem při odrazu , tj. levá v předpažení, pravá v zapažení. Díváme se směrem do kruhu přes pravé rameno na stopu za sebou. Levá noha je v přednožení, na počátku kruhu překřížena přes jedoucí pravou nohu nad stopou , je vytočena ven z kruhu (špičku těsně nad ledem) co nejdále od jedoucí nohy (2).

 

kruh_vzad_ven
Grafické schéma stopy kruhu vzad - ven

 

V této pozici dojedeme téměř do poloviny kruhu, kde vyměníme polohu paží a ramen (4). Hlavu otočíme ven z kruhu, díváme se přes levé rameno vzad nad stopu (5). Velni důležitá je poloha boků. Dosud jsme tlačili levý bok vzhůru a volnou nohu vřed nad stopu. Za polovinou kruhu levou nohu zanožíme a levý bok tlačíme vzad. Nohu velmi mírně pokrčíme v koleně, špička směřující ven z kruhu je těsně nad stopou..Paže o něco snížíme a mírně pokrčíme v loktech, ruce jsou ve výši pasu, dlaně rovnoběžně s ledem. V druhé polovině kruhu jedoucí nohu napneme v koleně a přeneseme váhu na přední část brusle (6).

Těsně před středem přejdeme do podřepu, levá paže je poněkud stranou (švihnutím vzad pak usnadní odraz do dalšího kruhu - ale pozor, abychom švih nepřehnali). Přesně ve středu osmy položíme levou nohu na led ve směru následující stopy, váha však spočívá stále na pravé noze. Odrazem pravou bruslí (krátkým obloučkem postaveným kolmo k příčné ose vedené středem osmy) pak přeneseme váhu na levou nohu, jedoucí po vnější hraně brusle. Levá paže je vzadu, pravá vpředu (8). Celý postup se opakuje na levou nohu samozřejmě s opačným držením.

 

kruh_vzad_ven_ru
Poloha těla na kruhu vzad - ven

 

priprava
Pripravuje se Kruh vzad - ven (Video ukázka)

 


Nečastější chyby

nesprávný odraz (bruslař nasazuje trojku vpřed - vena teprve potom přešlápne do oblouku vzad - ven, místo aby se odrazil přímo do vnějšího oblouku vzad ) , slabý odraz (z příliš mírného podřepu, takže bruslař kruh nedojede), nedostatečné překřížení volné nohy v první polovině kruhu , bruslař se nedívá přes rameno za sebe na stopu , snížení vnějšího boku v první polovině kruhu, příliš rychlé přetáčení ihned po odrazu (způsobené tím , že bruslař neudrží volnou nohu překříženou přes nohu jedoucí a nezadrží vnější rameno vpředu) , projetí celého kruhu buď; na napjaté noze, nebo naopak v podřepu ( v prvé polovině kruhu má jet bruslař v podřepu, v druhé na napjaté noze) , příliš velký rozsah švihu a natáčení trupu při odrazu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Kruh obecně
Kruh vpřed - ven
Kruh vpřed - dovnitř
Kruh vzad - ven
Kruh vzad - dovnitř
Kruh chyby

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace