m2 m1

Měsíc obecně

 

Měsíc (Mond, spread-eagle) je mohutný cvik, odvážně a sebevědomě provedený, který imponuje svým klidem. Je zajímavé, že přes neobvyklé držení těla je měsíc jedním z nejstarších bruslařských cviků. Jeho směšnou a nepěknou variantu s pokrčenými koleny můžeme sledovat na rozkošných obrázcích starých holandských mistrů, nebo na vtipných anglických rytinách.

Měsíc je spirála jetá současně na obou nohách, patami obrácenými k sobě. (Kdyby byly špičky k sobě obráceny, byl by to obrácený měsíc, který je praktický jen jako pojem pro některé kroky.) Držení těla není násilné, jak se na prvý pohled zdá, pouze jen vzájemná poloha nohou je neobvyklá.

Provedení:

Nohy se musí vytočit hlavně v kyčelních kloubech a poněkud i v kotníkách. Proto se jej poměrně snadno učí děti. Dospělí se jej naučí jen tehdy, mají-li k němu zvláštní tělesnou dispozici.
Důležité je zatížit stejnoměrně obě nohy, protože jinak není postava souměrná. Kotníky jsou nejen vytočeny, ale vychází z nich i tlak na hrany bruslí, které se musí pevně zaříznout do ledu, aby udržely i ve velkých rychlostech a náklonech neobvyklou polohu chodidel. Nohy jsou v kolenech napjaty, takřka prolomeny. Vytočení v kyčlích nesmí být křečovité, ale vláčně pohyblivé. Všechny nerovnosti ledu a změny se v měsících vyrovnávají hlavně v kyčlích a kotnících. Proto zde musí být ještě možnost dalšího malého otočení, protože jinak měsíc snadno "vyhodí". Boky jsou tečnou ke stopě, jako chodidla.
Spodní část těla jede měsíc, kdežto vrchní část jej řídí. Pohyb trupu je veden otáčením ramen, jediné ty mají v měsíci možnost pohybu, který jim usnadňují paže. V měsíci - spirále jsou ramena téměř v klidu, ale ne v nečinnosti. Musí se tlačit dolů a vždy proti tomu směru, do kterého je tělo stahováno. Tyto otáčivé síly působí u jednoho a téhož měsíce v obojím smyslu, takže tlak se musí vyrovnávat na obě ramena, která jsou pak jaksi stále ve střehu. Tělo je tím zároveň mírně a lehce prohnuté.
Paže jsou v normálním držení a vydatně pomáhají v práci ramenům nebo jsou přiloženy podél těla a zřídka kdy se zakládají na prsou. Hlava je lehce nesena v prodloužení trupu, není svěšena, ani vražena mezi ramena. Pomáhá tělu podstatně v udržování rovnováhy a náklonu.
Měsíc můžeme prováděti na vnějších nebo vnitřních hranách. Měsíc v přímce jedeme na vnějších hranách. Měsíc dovnitř se obtížněji udrží, ač nasazení je poměrně snadné, kdežto měsíc ven se dobře drží, ale nasazení je obtížnější.

Nájezd.

Je-li nájezd správný, je celý cvik značně usnadněn.

Nájezd na měsíc dovnitř: a) oblouk vpřed - ven, trojka vzad - dovnitř, současně s obratem se přiloží volná noha pd na led a váha těla se ihned rovnoměrně rozdělí na obě nohy a zároveň ramenem přiložené nohy, dříve volným, zamezíme další otáčení (tlačíme je z kruhu, jako při trojce č. 7 záv. ř.) a pak tlak obou ramen vyrovnáme. Cvičení si můžeme usnadnit tím, že brusle, která jede vpřed, bude se dotýkat ledu ve své zadní části a druhá, která jede vzad, ve své přední části.

b) Oblouk vpřed - dovnitř — tělo otáčíme dále v trojkovém smyslu, ale obrat na jedoucí noze již neprovedeme, ale místo něho nasadíme volnou nohu na led a otáčení zadržíme ramenem, dříve pevným.

Měsíc ven:

a) Oblouk vpřed - ven — pohyb jako při protitrojce, nebo amerikánu, ale místo obratu, nebo podložení se nasadí volná noha vzad - ven do měsíce a váha těla se stejnoměrně rozdělí na obě nohy. Důležitá je práce ramen. Před nasazením se tlačí rameno volné nohy vzad, jako při protitrojce, po nasazení se tlak vyrovná.

b) Oblouk vzad -ven — tělo otáčíme dále v trojkovém smyslu, ale obrat na jedoucí noze neprovedeme, alemísto něj nasadíme volnou nohu vpřed - ven na led a otáčení zadržíme ramenem, dříve pevným.

O nájezdu skokem viz v kap. „Skoky“. Výjezd z měsíce provedeme jednoduše tím, že zvedneme jednu nohu s ledu. Měsíc je častým a velmi efektním prvkem zařazovaný do bruslařské jízdy. Jeho provedení vyžaduje značnou uvolněnost a pohyblivost kyčelních kloubů. Při měsíci ven jedeme po vnějších hranách obou bruslí, podobně při měsíci dovnitř na vnitřních hranách. Nohy držíme vytočeny špičkami od sebe, a to tak, že podélná osa obou bruslí téměř splývá. Při měsíci máme stejnoměrně rozloženou váhu těla na obě nohy a pánev protlačujeme vpřed. Působivé jsou kombinace vnitřních a vnějších měsíců.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Měsíc ven - dovnitř
Měsícová vlnovka
Měsícová trojka
Měsícová protitrojka
Měsícový zvrat - protizvrat
Měsícové obraty

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace