m2 m1

Měsíc ven a dovnitř

 

Měsíc je jednou z figur volné jízdy, které se každý nedokáže naučit. Vyžaduje značnou uvolněnost a pohyblivost kyčelních kloubů. Při měsíci ven jede bruslař po vnějších hranách obou bruslí, při měsíci dovnitř na vnitřních hranách, přičemž jsou nohy patami u sebe a špičkami vytočeny od sebe tak, že podélná osa obou bruslí splývá téměř v jednu přímku. Tento prvek musíme nacvičovat již od mládí, nejdříve na suchu. Postavíme se patami co nejblíže k sobě a špičky vytáčíme stranou, jak to jde nejdál. Někdy je třeba pro získání větší pohyblivosti užít i pasivního cvičení s dopomocí.

 

mesic1
Grafické schéma stopy měsíce

 

Na ledě začínáme s nácvikem měsíce ven. Jedeme například na pravé noze přímo vpřed, pravá paže je vpředu, levá vzadu. Volnou levou nohou si nabereme švih přednožením a pak ji vedeme zpátky do zanožení, přičemž už zatlačíme levé rameno, paži i levý bok vzad a současně vytočíme levou nohou tak, aby směřovala špičkou vzad a patou směrem k pravé jedoucí noze. Jedeme zpočátku na vnější hraně pravé brusle, k níž pak přiložíme levou nohu ve zmíněné poloze také vnější hranou na led. Váha těla je nyní stejnoměrně rozložena na obě nohy. Pánev tlačíme vpřed, paže jsou ve frontální poloze ve výši pasu. Jedeme otočeni pravým bokem do směru jízdy. Nyní se snažíme vytočit špičku pravé brusle tak, aby směrovala ještě více vzad. Podaří-li se nám to, bude výslednou stopou oblouk o velikém poloměru. Jakmile ztratíme rychlost, ukončíme vnější měsíc (jeli jsme po vnějších hranách) přechodem na vnitřní hrany a nakloněním trupu vpřed (dosud jsme byli zakloněni) směrem do kruhu. Jedeme se stejným držením ramen a paží, jen špičky nohou již nejsou tolik vytočeny vzad. Tomuto cviku říkáme měsíc dovnitř. Velmi pěkně vypadají kombinace vnitřních měsíců s vnějšími, přičemž přechod z vnitřního do vnějšího měsíce je značně obtížnější než přechod opačný. Tato figura má velkou přednost, dá se totiž kombinovat s různými skoky; do měsíce se dají skočit například téměř všechny skoky, kterým se budeme učit, a rovněž je možné dělat skoky přímo z měsíce, někdy i skoky s více obraty, dvojité i trojité. V neposlední řadě i sám měsíc nebo měsíc kombinovaný kroky či nájezdem do piruety vypadá ve volné jízdě velmi pěkně a je pro závodníka i určitým odpočinkem, okamžikem, kdy si může upravit dech apod. Všechno, co jsme řekli, platí však jen pro ty, kterým nepůsobí potíže vytočení v kyčelním a hlezenním kloubu. Jestliže závodník musí malou pohyblivost v těchto kloubech nahrazovat předklonem a vysazením, je zařazování měsíce po stránce estetické nevhodné.

 


Nejčastější chyby

Nejčastější chyby: malá rychlost; předklon; malé položení do hrany, ať vnitřní nebo vnější.

 


Podobná témata

Měsíc ven - dovnitř
Měsícová vlnovka
Měsícová Trojka
Měsícová protiTrojka
Měsícový zvrat - Protizvrat
Měsícové obraty

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace