m2 m1

Měsícová trojka

 

Všechny obraty, kterým jsme se dosud učili, byly prováděny z jedné nohy na druhou. Měsícová trojka je první figura, při níž se budeme obracet na jedné noze. Tvar této figury je opět souhlasný s tvarem, osmy obvyklých rozměrů. Ze středu nasadíme vnější kruh vpřed, při čemž paže a ramena budou ve frontální poloze (2). Levá noha je zanožena. Brzy po nasazení předsuneme levé rameno a paži vpřed, pravou vzad, takže pojedeme oblouk vpřed s opačným držením (3-4). V této pozici dojedeme na pravé vnější hraně až do poloviny kruhu, kde vytláčíme levou paži a rameno ještě intenzivněji vpřed, přiblížíme volnou nohu k jedoucí noze (můžeme ji dát těsně vedle pravé nohy) (5) a otočíme se na pravé noze doprava (jsme tedy nyní čelem do kruhu) (6). Obratu pomohlo silné přetočení celé levé poloviny těla, v posledním okamžiku i levého boku (který jsme až do poslední chvíle drželi zpátky) do,předu až směrem dovnitř kruhu. Současně s obratem na pravé noze přecházíme s vnější hrany na vnitřní. Tato změna hrany se musí provést přesně ve špičce obratu, to je trojky. V témže okamžiku zarazíme další přebytečnou rotaci v tomto směru rychlým vrácením a zatlačením levého ramene, paže i boku i levé nohy nazad, směrem ven z kruhu.
Nyní jedeme na pravé noze vzad na vnitřní hraně, levou polovinu těla i s levou volnou nohou usilovně tlačíme nazad, ven z kruhu (7). Pravá paže je v poloze mezi upažením a předpažením. Jsme zády ven z kruhu, paže rozloženy od těla ve výši pasu. Je velmi důležité, abychom vytáčeli levou nohu v koleně i špičkou těsně nad ledem ven z kruhu (9). Tak dojedeme ke středu osmy a v okamžiku, kdy pata pravé brusle je asi ve vzdálenosti 30 cm od průsečíku podélné a příčné osy, přiblížíme volnou nohu patou k patě jedoucí nohy, vtlačíme levý bok, rameno a paži ještě intenzivněji dozadu, přejdeme do podřepu na pravé noze a měkkým, plynulým pohybem nasadíme levý kruh vpřed - ven(10) a současně vyjedeme na pravé noze kratičkým obloučkem směrem do středu následujícího kruhu (vlastní odraz). Pokračujeme se stejným držením, jako jsme začínali trojku na pravou nohu.
Obdobně se opakuje celý postup na levou nohu. Je velmi důležité si uvědomit, že obě trojky musí ležet přesně na hlavní ose, že musí směrovat svými špičkami ve směru hlavní osy ke středu osmy a že obě poloviny obou kruhů, vzniklé provedením trojky, musí být stejně veliké. To znamená, že celá osma musí být symetrická jak v podélném, tak v příčném směru.

 


Nejčastější chyby

Obvyklé chyby držení paží a volné nohy (vysoko, nízko, noha nevytočena atd.); vnější bok puštěn příliš brzy dopředu (před obratem); příliš brzy nebo pozdě provedená trojka; vrchol trojky nesměruje ve směru hlavní osy (stočení směrem zpátky, to je proti směru jízdy, znamená, že jsme před obratem příliš přetočeni vnějším ramenem, paží a bokem do kruhu; stočení směrem vpřed, to je ve směru jízdy, znamená, že jsme málo připraveni na obrat a že naše vnější rameno, paže i bok nebyly včas a dostatečně natočeny vpřed směrem do kruhu); po obratu volná noha nevytočena a příliš ohnuta v koleně; odraz příliš daleko před středem osmy, takže kruh není uzavřený; příliš dlouhý odraz (oblouček směrující ke středu následujícího kruhu); tvrdý přechod ve středu osmy s jedné nohy na druhou (nepřejdeme do podřepu).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Měsíc ven - dovnitř
Měsícová vlnovka
Měsícová Trojka
Měsícová protiTrojka
Měsícový zvrat - Protizvrat
Měsícové obraty

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace