m2 m1

Chyby v obloucích

 

Jízda po obloucích je základním požadavkem správného bruslení. Podle způsobu jízdy rozlišujeme oblouky vpřed, vzad, ven a dovnitř (např. oblouk vpřed - ven). Podrobnější popis jednotlivých oblouků je uveden níže.

oblouk_cz

 


 

Rozbor chyb v obloucích. (analogicky vychází z rozboru chyb v kruzích a vlnovek

1.Ideální tvar figury № 1.

2. Kruhy rozdílných velikostí.Chyba nasvědčuje o nízké technické zdatnosti. Vzniká z několika příčin, jednou z nich odlišná síla odrazu, nesourodá činnost těla, slabá  zraková orientace, změna sklonu brusle stojné nohy.

3. Kruh jetý na levé noze je posunut stranou od podélné osy. Chyba vyvolaná tím, že krasobruslař při odrazu levou nohou neprovedl z hrany brusle ve směru k příčné ose obrazce, ale pod úhlem k ní.

4. Kruhy jsou zploštěny k příčné ose obrazce. Chyba vzniká v důsledku změny úhlu sklonu brusle při skluzu na kruhu.

5. Kruhy jsou zploštěny k podélné ose obrazce. Krasobruslař se dopustil dvou chyb: odraz nebyl proveden ve směru k příčné ose obrazce a za včas natočil horní část těla na druhé polovině kruhu.

6. Zpřímení oblouku vzad - ven v odrazu: krasobruslař klade stojnou nohu na led plochou brusle, na místo do vnější hrany.

7. Zvlněná stopa, objevuje se v důsledku ztráty stability v hraně v souvislosti s narušením rovnováhy těla.

9. Odrazový oblouk přetíná příčnou osu: velmi často se setkáváme s touto chybou nejenom u tvaru jednoduchých kruhů, ale i při provádění kliček dovnitř- ven. Vzniká v momentě průchodu po odrazu, kdy krasobruslař, končí kruh, spolu se stojnou nohou otáčí i bedro volné nohy, ne nechává jí nad stopou.

10. Odrazové oblouky se nedotýkají uprostřed obrazce. hrubá chyba, zpravidla, jde o zpřímení stopy poslední čtvrtiny kruhu, kdy krasobruslař končí kruh na dvou hranách.

11.Překřížení odrazového oblouku při odrazu vzad - ven. Příčina je tatáž, jako v bodě 9.

12. Špatné uzavření kruhu vzad - ven, zajetí za příčnou osu. Příčina je tatáž, jako v bodu 10.

13. Prodloužení odrazového oblouku vzad - dovnitř s přetnutím stopy. Tato chyba hovoří o nedostatku u krasobruslaře rychle (a krátce) provést odraz vzad - ven.

14. Úplné nepochopení geometrie obrazu jednoduchých kruhů.

 

chyby_kruh

 


Podobná témata

Oblouk obecně
Oblouk vpřed - ven
Oblouk vpřed - dovnitř
Oblouk vzad - ven
Oblouk vzad - dovnitř
Oblouk ve váze vpřed - dovnitř
Oblouk chyby

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace