m2 m1

Oblouk vzad - dovnitř

 

Tyto oblouky budeme nacvičovat ve větším tempu a pokud možno také na větší ploše. Jsou průpravou a prvním krokem pro volnou jízdu. Ve způsobu, jak při nich držíme paže a volnou nohu, najdeme typické znaky určitých poloh v jednotlivých fázích různých cviků z povinné jízdy.

Z normální jízdy vpřed přejdeme do překládání vlevo, čímž získáme větší rychlost. Pak přeneseme váhu těla na levou nohu, současně mírně zanožíme pravou, vytočíme koleno i špičku ven z kruhu (vpravo) a nepatrně pokrčíme nohu v koleně. U paží nasazujeme tak zvané opačné držení. Při normálních vnějších obloucích a později kruzích si pamatujme, že základní držení po nasazení je vždy zády do kruhu, to znamená, že při oblouku na levé noze máme levou paži vpředu a pravou vzadu. Zde tomu tedy bude opačně. Pravou paži budeme držet pevně vpředu a levou vzadu. Obě jsou přitom rozloženy od těla o něco níže než ve výši pasu. Podélná osa těla je skloněna vlevo do kruhu. Musíme mít pocit, že svalstvo celé pravé poloviny těla je napjaté. Tato poloha, jak uvidíme Později, je velmi důležitá v různých fázích těsně před obraty v povinné jízdě (např. před trojkou). Umožňuje nám lepší držení hrany a vůbec pevnější pozici i při pomalejší jízdě. Naučíme se tedy jezdit tyto vnější oblouky s opačným držením, s pěkným položením do hrany, na měkkém kole ně, s postupným vytahováním až na napjatou jedoucí nohu (jedoucí nohou se vždy myslí noha, která je na ledě) ke konci oblouku před odrazem, popřípadě s překládáním před nasazením oblouku na druhou nohu. Úmyslně jsme v této partii nemluvili o poloze boků, poněvadž ta je automaticky dána napětím při opačném držení. Při dalším procvičování se pohybujeme na ploše ve vlnovkách, protože jedeme střídavě na pravé a levé noze.


Nejčastější chyby

"Tvrdé koleno" jedoucí nohy (napjatá noha); nevytočená špička a koleno volné nohy; příliš ohnutá volná noha v koleně; nedůsledné opačné držení (zpočátku je nutno přetáčivou tendenci přemáhat i násilím).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Oblouk obecně
Oblouk vpřed - ven
Oblouk vpřed - dovnitř
Oblouk vzad - ven
Oblouk vzad - dovnitř
Oblouk ve váze vpřed - dovnitř
Oblouk chyby

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace