m2 m1

Osma s dvojtrojkou

 

Osma s dvojtrojkou № 36

Začátek i konec startu ukazují pozice (1, 2). V první třetině kruhu krasobruslař aktivně otáčí horní část těla ve směru pohybu, volná noha zůstává zezadu (3, 4, 5). Střed rovnováhy těla je umístěn na střední části brusle. Obrat trojkou vpřed - ven, vzad - dovnitř vzniká na měkkém koleně. Střed rovnováhy se posouvá na přední část brusle. Energickým natočením horní části těla do protisměru pohybu a bedra stojné nohy do opačné strany (6, 7, 8, 9) krasobruslař změní čelo pohybu.

Po obratu bruslař dále zůstává v pozici natočení vrchní části těla ve směru pohybu, volnou nohu vynáší plavně vpřed a překříží před stojnou nohou (10, 11, 12, 13). Stojná noha je ohnuta v koleni. Střed těžistě těla je umístěn na střední části brusle. Obrat trojkou vzad - dovnitř, vpřed - ven, se uskutečňuje aktivním obratem trupu do protisměru pohybu (14, 15, 16). Střed těžiště těla přeneseme na zadní část brusle. Stojná noha je napnuta.

Po obratu je horní část těla natočena ven z kruhu, a volná noha učiní kmih vpřed - nahoru, a tělo se připraví k přechodu na druhou hranu (17, 18, 19). V okamžiku změny směru pohybu se stojná noha napne. Linie horní části těla je rovnoběžná s příčnou osou figury. Střed těžiště těla je u vlnovky a oblouku vpřed - dovnitř na střední části brusle (20, 21).

Se směnou hrany stojné nohy, ji současně ohneme v koleni. Volnou nohu odvedeme vzad a rovnoměrně natočíme horní část těla ve směru pohybu (22, 23, 24). Střed těžiště těla je na střední části brusle. Provedeme obrat trojkou vpřed - dovnitř, vzad - ven, při níž natočíme horní část těla do protisměru pohybu, bedro stojné nohy vytočíme ven (25, 26, 27). Střed těžiště těla je na přední části brusle.

Po obratu krasobruslař udržuje střed těžiště těla na střední části brusle a rovnoměrně natáčí horní část těla ve směru pohybu, volná noha zůstává vpředu (28, 29, 30). Po vykonání trojkového obratu vzad - ven, vpřed - dovnitř, krasobruslař rychle vytočí bedro stojné nohy ven, a horní část těla do protisměru (31, 32, 33, 34). Střed těžiště těla je na zadní části brusle. Stojná hoha je napnuta. Po obratu krasobruslař zaujímá pozici (35) a uzavírá kruh.

Polohu těla při přechodu na levou nohu zobrazuje pozice (36, 37). Druhá polovina figury se začíná obloukem vpřed - dovnitř. Vrchní část těla je aktivně natočena ve směru pohybu, volné noha prodlévá za stojnou. Stojná noha je zde ohnuta v koleně. Střed těžiště těla je v době od startu do trojkového obratu na střední části brusle (38, 39, 40, 41).

Osma s  dvojtrojkou № 36
Osma s dvojtrojkou № 36
Osma s dvojtrojkou № 36
Osma s dvojtrojkou № 36

Obrat trojkou vzad - ven, vpřed - dovnitř krasobruslař provádí ostrým natočením horní částí těla do strany protisměru pohybu, vytočené bedro stojné nohy ven (42 - 46). V okamžiku obratu je otojná noha napnuta. Střed těžiště těla je na přední části brusle. Po obratu zůstává pozice natočené vrchní části těla ve směru pohybu a volná noha překříží stojnou nohu vpředu. Střed těžiště těla přeneseme na střední část brusle. Stojná noha je do obratu trojkou vzad - ven, vpřed - dovnitř ohnuta v koleně (47 - 51).

Obrat trojkou vzad - ven, vpřed - dovnitř se provede aktivním natočením horní části těla ve směru pohybu a natočením bedra stojné nohy do protisměru (52 - 54). Střed těžiště těla je na zadní části brusle. Stojná noha je napnuta. Po obratu je horní část těla natočena ven z kruhu a volná noha je vynesena vpřed, tělo je připraveno ke změně směru pohybu (55, 56, 57). V okamžiku změny hrany je stojná noha napnuta. Střed těžiště těla je přenesen na střední část brusle (58). Směr pohybu se mění z důvodu změny pozice těla (59).

Po vlnovce volná noha prodlévá za stojnou nohou, horní část těla zůstává natočena ve směru pohybu (60 - 64). Na tomto obvodu obrazce osa rovnováhy těla probíhá přes střední část brusle. Aby mohl být uskutečněn obrat trojkou vpřed - ven, vzad - dovnitř, prudce natočíme horní část těla do protisměru pohybu a současně vytočíme bedro stojné nohy ven (65 - 69). Osa těžiště těla nyní probíhá přes zadní část brusle. Stojná noha je napnuta.

Po obratu se horní část těla natočí ve směru pohybu, volné noha prodlévá překřížená zepředu před stojnou nohou (70, 71, 72). Osa těžiště těla probíhá přes střední část brusle. Stojná noha je mírně ohnuta v koleně.

Obrat trojkou vzad - dovnitř, vpřed - ven je proveden energickým natočením horní části do strany protisměru pohybu a bedro stojné nohy do opačného směru (73 - 75). Osa středu těžiště těla probíhá přes zadní část brusle. Stojná noha je v době obratu napnuta. Po obratu krasobruslař zaujímá poloha těla (75) a ukončuje figuru pozicí (76-77).

Osma s dvojtrojkou № 37

Výchozí polohu zaujímá půl kroku od středu obrazce (1). Před odrazem je třeba mírně dřepnout na levou nohu, Horní část těla natočíme od středu obrazce (2, 3, 4). Potom učiníme aktivní výpad pravou nohou ke středu obrazce, razně naotočíme ruce a ramena do opačné strany (5, 6). Pravou noha klademe na led vnější hranou do bodu průsečíku základních os obrazce (7).

Odrazíme se, horní část těla rovnoměrně natočíme do směru pohybu. Volná noha zůstává zkřížená vpředu před stojnou nohou (8 - 13). Střed těžiště těla je v první třetině kruhu na střední části brusle. Stojná noha je značně ohnuta v koleně. Obrat trojkou vzad - ven, vpřed - dovnitř se provede rychlým kmihem horní části těla do protisměru pohybu se současným vytočením bedra stojné nohy (14, 15, 16). Střed těžiště těla je přenesen na zadní část brusle.

Po obratu krasobruslař napětím svalů fixuje polohu těla (17), při které je horní část těla natočena ven z kruhu a volná noha překřížena vpředu před stojnou nohou. Taková poloha zabraňuje přirozenému otáčení ve směru pohybu. V polovině oblouku vpřed - dovnitř, horní část těla plynule natáčíme ve směru pohybu, a volnou nohu plavně odvedeme vzad za stojnou nohu (18 - 21). Střed těžiště těla přeneseme na střední část brusle.

Provedením obratu trojkou vpřed - dovnitř, vzad - ven, krasobruslař hbitě natočí horní část těla do protisměru pohybu a bedro stojné nohy natočí do pačného směru části těla (22 - 25). Střed těžiště těla se posune na přední část brusle. Stojná noha je během obratu napnuta. Po obratu na oblouku vzad - ven, krasobruslař fixuje polohu (26, 27). Předtím než změní směr pohybu, horní část těla vytočí ven kruhu a volnou nohou provede kmih vzad - nahoru (28). V okamžiku změny hrany brusle je stojná noha napnuta. Změna směru pohybu se uskutečňuje změnou pozice těla (29, 30, 31, 32). Osa těžiště těla v průběhu vlnovky probíhá přes střední část brusle.

Po vlnovce vzad - ven, vzad - dovnitř, pokračuje horní část těla v natáčení ve směru pohybu, volná noha je zkřížená vpředu před stojnou nohou (32 - 36). Střed těžiště těla je na střední části brusli. Stojná noha je ohnuta v koleně. Obrat trojkou vzad - dovnitř, vpřed - ven, se uskutečňuje aktivním natočením horní částí těla a bedra stojné nohy o 180°  (37 - 41). Střed těžiště těla se přesune na zadní část brusle. Stojná noha je napnuta.

Po obratu se horní část těla natáčí ven kruhu, volná noha , je jako v předchozích případech překřížena před stojnou nohou. Taková poloha zabraňuje přirozenému otáčení ve směru pohybu V polovině oblouku vpřed - ven, krasobruslař plynule otáčí horní část těla ve směru pohybu a plavně odvádí volnou nohu vzad (42 - 46). Střed těžiště těla se posune na střední část brusle, stojná noha je ohnuta v koleně.

Aby bylo možné uskutečnit obrat trojkou vpřed - ven, vzad - dovnitř, je třeba hbitě natočit horní část těla do protisměru pohybu a vytočit bedro stojné nohy (47 - 50). Střed těžiště těla je nyní umístěn na přední části brusle. Stojná noha je napnuta. První polovina figury se ukončuje v pozici (51 - 54), půl kroku od středu obrazce.

Pozice (55 -60) ukazuje polohu těla při přechodu na levou nohu, druhá polovina figury se začíná na oblouku vzad - dovnitř. Při odrazu se horní část těla plynule natáčí ve směru pohybu, volná noha křižuje vpředu stojnou nohu, ohnutou v koleni. Střed těžiště těla se posune na střední část brusle (62 - 66). Obrat trojkou vzad - dovnitř, vpřed - ven, je prováděn obratem horní části těla a bedra stojné nohy do opačné strany (67, 68). Střed těžiště těla se přesune na zadní část brusle. Stojná noha je během obratu mírně ohnuta v koleně.

Po obratu je horní část těla natočena ven z kruhu a volná noha překřížena vpředu před stojnou nohou (69), Chceme-li zabránit přirozenému natočení těla během pohybu. Ve druhé polovině oblouku vpžed - ven, horní část těla zůstává natočena ve směru pohybu a volná noha je odvedena vzad za stojnou nohou (70, 71). Střed těžiště těla je na střední části brusle.

Obrat trojkou vpřed - ven, vzad - dovnitř, je proveden energickým natočením horní části těla do strany protisměru pohybu a vytočením bedra stojné nohy ven (72, 73, 74). Střed těžiště těla se posouvá na přední část brusle. Stojná noha je během obratu napnuta. Po obratu se horná část těla natáčí ven z kruhu a volná noha je odvedena vzad (75). Stojná noha před změnou směru postupně v koleně napíná, volná noha provede kmih vzad - nahoru (76).

Změma hrany brusle je prováděna na napnuté noze. Osa těžiště těla probíhá přes střední část brusle. Směr pohybu se mění pomocí změny pozice těla (77, 78). Po vlnovce vzad - dovnitř, vzad - ven, horní část těla zůstává natočena ve směru pohybu, volná noha je zkřížena zepředu stojné nohy (79), která je na obvodu figury značně ohnuta v koleně. Osa těžiště těla probíhá přes střední část brusle.

Osma s dvojtrojkou № 37
Osma s dvojtrojkou № 37
Osma s dvojtrojkou № 37
Osma s dvojtrojkou № 37
Osma s dvojtrojkou № 37

Obrat trojkou vzad - ven, vpřed - dovnitř, krasobruslař provádí, ostrým natočením horní části těla do protisměru pohybu a vytočením bedra stojné nohy o 180° (80, 81). Osa těžiště těla v okamžiku obratu probíhá přes zadní část brusle. Po obratu se horní část těla otáčí ven z kruhu, volná noha je zkřížena zpředu před stojnou nohou. Taková poloha těla zabraňuje přirozeně otáčení ve směru pohybu. Ve druhé polovině oblouku vpřed - ven se horní část těla natáčí ve směru pohybu, volná noha je odvedena vzad (82 - 85). Osa těžiště těla probíhá přes střední část brusle. Stojná noha je ohnuta v koleně.

Obrat trojkou vpřed - dovnitř, vzad - ven, se uskutečňuje aktivním natočením horní části těla do protisměru pohybu a bedro stojné nohy je vytočeno ven (86 - 88). Střed těžiště těla je v okamžiku obratu na přední části brusle. Stojná noha je napnuta. Aby se po obratu zabránilo dalšímu otáčení těla ve směru pohybu, horním část těla natočíme do středu základního kruhu, a volnou nohu odvedeme vzad. Ve druhé polovině oblouku vzad - ven, krasobruslař otáčí tělo ve směru pohybu a ukončuje figuru (89). V závěrečném oblouku figury se střed těžiště těla nachází na střední části brusle.

priprava
Provedení osmy na jedné noze vpřed (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

 

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Osma obecně
Průpravná osma
Osma na jedné noze vpřed
Osma na jedné noze vzad
Chyby v osmách
KOMBINACE CVIKU S OSMOU
Osma s trojkou
Osma s dvojtrojkou
Osma s kličkou
Osma s protitrojkou

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace