m2 m1

Osma s kličkou

 

Osma s kličkou № 38

Start se v této figuře začíná aktivním natočením horní části těla ve směru pohybu a důležitým ohnutím stojné nohy (1, 2, 3). Do vjezdu k obratu kličkou, volná noha prodlévá za stojnou nohou, trochu výše, než je obvyklé. Střed těžiště těla se u celého obrazce musí nacházet na přední části brusle. Volná noha se začíná se otáčet po průchodu krasobruslaře podélnou osou obrazce (4, 5, 6, 7). Obrat kličkou vpřed - ven se uskutečňuje současným natáčením horní části těla a volné nohy. Přičemž pohyb volné nohy je prováděn značně rychleji, než horní částí těla (8 - 12). Při výjezdu z kličky se horní část těla otáčím ven z kruhu a volná noha pokračuje v pohybu vpřed. Taková poloha zabraňuje dalšímu otáčení těla ve směru pohybu.

Před změnou směru pohybu, stojná noha usměrňuje pohyb a volná prodlévá překřížená vpředu před stojnou nohou. Změna směru pohybu se uskutečňuje přesunem těžiště těla na vnitřní hraně brusle s plynulým odvedením volné nohy vzad (13 - 18). Po vlnovce vpřed - ven, vpřed - dovnitř, krasobruslař napětím svalů udržuje tělo v pozici (19) a postupně začíná otáčet horní část těla ve směru rotace, volnou nohu nechává zakříženou zezadu za stojnou nohou (20, 21). Do vjezdu v obrat volná noha prodlévá za stojnou nohou, o něco níže, než je obvyklé. Stojná noha je značně ohnuta v koleně.

osma s kličkou № 38
osma s kličkou № 38
osma s kličkou № 38
Osma s kličkou № 38

Obrat kličkou vpřed - dovnitř se provádí natočením horní částí těla a volné nohy, přičemž pohyb volnou nohou je rychlejší, než horní částí těla (22 - 26). Při výjezdu z kličky horního část těla natočíme ven z kruhu a volnou nohu překřížíme vpředu před stojnou nohou (27). Taková poloha zabraňuje dalšímu otáčení těla ve směru pohybu. První polovina figury je zakončena pozicemi (28, 29).

Pozici těla při přechodu na levou nohu ukazuje (30, 31). Druhá polovina figury se začíná na oblouku vpřed - dovnitř. S odrazem se horní část těla aktivně natáčí ve směru pohybu, stojná noha je značně ohnuta v koleně a volná noha je odvedena vzad, zvednuta o něco výše, než je obvyklé (32 - 35). Vytočení volné nohy začíná po průchodu krasobruslaře podélnou osou obrazce (36, 37). Obrat kličkou vpřed - dovnitř, uskutečňuje se současným natočení horní částí těla a volné nohy, přičemž pohyb volné nohy je o něco rychlejší než horí části těla (38 - 43). Při výjezdu z kličky se horní část těla otáčím ven kruhu a volná noha pokračuje v kmihovém pohybu vpřed.

Po výjezdu z obratu se horního část těla plynule natáčí ve směru pohybu a před změnou směru pohybu se otáčí do opačné strany (45 - 48). Stojnou nohou usměrňujeme vlnovku a volnou nohou provedeme kmih vpřed - nahoru. Směr pohybu se mění v důsledku změny těžiště těla na vnější hranu brusle a současným odvedením volné nohy vzad (49, 50). Po vlnovce vpřed - dovnitř, vpřed - ven, krasobruslaře udržuje svalovým napětím tělo v pozici (51) a postupně začíná natáčet horní část těla ve směru obratu, volná noha zůstává zakřížená zezadu za stojnou nohou (52, 53). Ve vjezdu do obratu volné noha prodlévá za stojnou nohou o něco výše, než je obvyklé.

Obrat kličkou vpřed - ven, se uskutečňuje natočením horní částí těla a volné nohy, přičemž volná noha se vytočí dříve, než horní část těla (54 - 60). Abychom se vyhnuli přirozenému natáčení těla ve směru pohybu při výjezdu z kličky, horní část těla natočíme ven z kruhu, a volná noha pokračuje v kmihovém pohybu. Po výjezdu z kličky krasobruslař udržuje svalovým napětím tělo v poloze (62, 63)a ukončuje obrazec v pozici (64,65).

Osma s kličkou № 39

Výsledná poloha a pozice těla při odruzu ukatzuje (7 - 5). Odraz se uskutečňuje zadní částí brusle levé nohy. Střed těžiště těla je v průběhu celého obrazce na přední části brusle. V odrazu je stojná noha značně ohnuta v koleně a volná noha je překřížená vpředu před stojnou nohou. Horní část těla se plynule natáčí do směru pohybu (6 - 9).

Během obratu je volná noha plavně odvedena vzad, horní část těla zastavuje na konci obratu natáčení těla. Kmihový pohyb volnou nohou kolem těla provedeme při vjezdu do kličky. Tento je pohyb třeba vykonávat rychleji než rotaci těla. (10, 11, 12, 13, 14). Po výjezdu z kličky krasobruslař zaujímá pozici (15, 16, 17) a připravuje tělo k vlnovce vpřed - ven, vzad - dovnitř (18).

Změna směru pohybu se uskutečňuje změnou pozice těla (19, 20). Ve vlnovce je stojná noha napřímena, po přechodu na vnitřní hranu je značně ohnuta v koleni, volná noha je překřížena se stojnou nohou vpředu (21). Horní část těla se rovnoměrně natáčí ve směru pohybu (22 - 24).

Při vjezdu do kličky je volná noha plavně odvedena za stojnou nohu rychlým pohybem než je otáčení těla (25 - 29). Po výjezdu z kličky se natáčení horní částí těla pozastavuje a volnou nohou provedeme kmih vzad - nahoru (30, 31, 32). Kruh uzavíráme pozicí (33).

Pozice (34 - 36) ukazují přechod na levou nohu. Druhá polovina figury se začíná na oblouku s oblouku нВ. V odrazu je stojná noha značně ohnuta v koleně a volná je překřížena vpředu před stojnou nohou. Horní část těla se rovnoměrně natáčí ve směru pohybu (37 - 41).

Během obratu je volná noha plavně odvedena vzad, natočení horní částí těla se zastaví na konci obratu. Kmihový pohyb volnou nohou kolem těla se provádí při vjezdu do kličky, nohou musíme rychle otočit tělo (42 - 45). Výjezd z kličky, volná noha pokračuje kmihovým pohybem vzad - nahoru, horní část těla natočíme ven z kruhu, tělo se připravuje na změnu směru pohybu (46 - 49). Směr pohybu změníme změnu pozice těla (50 - 52). V průjezdu vlnovkou je stojná noha napřímena, za vlnovkou se značně ohne v koleni, volná noha je překřížena před stojnou nodou vpředu (53). Horní část těla se rovnoměrně natáčí do směru pohybu (54).

osma s klickou № 39
osma s klickou № 39
osma s klickou № 39
Osma s kličkou № 39

Při vjezdu do kličky je volná noha odvedena vzad. Pohyb volnou nohou je během obratu rychlejší než těla (55 - 58). Při výjezdu z kličky se natáčení horní částí těla pozastavuje, a volná noha pokračuje kmihem vzad - nahoru (59 - 61). Pozice (62, 6З) ukazují zakončení figury. Pozice (64, 65) ukazují přípravu do další figury.

priprava
Provedení osmy na jedné noze vpřed (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Osma obecně
Průpravná osma
Osma na jedné noze vpřed
Osma na jedné noze vzad
Chyby v osmách
KOMBINACE CVIKU S OSMOU
Osma s trojkou
Osma s dvojtrojkou
Osma s kličkou
Osma s protitrojkou

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace